27 października podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego radni przyjęli rezygnację Waldemara Dombka ze stanowiska starosty gliwickiego (tym samym całego zarządu). W wyborach tajnych wybrali nowego starostę gliwickiego - Włodzimierza Gwiżdża oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego: wicestarostę Adama Wojtowicza (pełnił tę funkcję do tej pory) oraz członka Józefa Kruczka. 

Zarówno Gwiżdż jak i Kruczek są sygnatariuszami wniosku o odwołanie starosty, który po raz pierwszy pojawił się podczas kwietniowych obrad rady powiatu.
– Dziękuję za wybór na stanowisko starosty gliwickiego. Będę robił wszystko, aby sprostać wyzwaniu. Deklaruję współpracę – powiedział Włodzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki. Nowego starostę wybrano w głosowaniu tajnym 14 głosami „za”, wicestarosta otrzymał 17 głosów „za” i członek zarządu 15 głosów „za”.

Uzupełniono także porządek obrad o wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego (w miejsce przechodzącego na stanowisko starosty gliwickiego, Włodzimierza Gwiżdża). W wyborach tajnych 15 głosami „za” wybrano do pełnienia tej funkcji radnego, Marka Marcisza.

Andrzej Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego w imieniu swoim i wszystkich radnych złożył podziękowania za pracę dotychczasowemu Zarządowi Powiatu Gliwickiego w osobach Waldemara Dombka, starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza, wicestarosty gliwickiego i Ewy Jurczygi, członka Zarządu Powiatu Gliwickiego. - Pragnę serdecznie podziękować za współpracę moim członkom Zarządu Powiatu Gliwickiego – Ewie Jurczydze i Adamowi Wojtowiczowi, Radzie Powiatu Gliwickiego, premierowi RP, posłom na Sejm RP, wojewodzie śląskiemu, marszałkowi województwa śląskiego oraz włodarzom gmin powiatu gliwickiego i wszystkim, z którymi przyszło mi pracować. W samorządzie jestem od 23 lat, na różnych stanowiskach. Teraz będę radnym, deklaruję dalszą współpracę, bo przed nami trudny czas wielu wyzwań i niełatwego budżetu. Jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na rzecz powiatu gliwickiego – mówił Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

Włodzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Ponad 26 lat pracował w KWK Knurów-Szczygłowice, skąd odszedł na emeryturę jako główny inżynier energomechaniczny. Zawodowo czynny emeryt, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, które są jego pasją. W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Knurowie, a w latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, energetycznej i OZE, jest członkiem komisji kwalifikacyjnych. Organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Lubi rodzinne podróże i spędzanie każdej wolnej chwili z rodziną. Mieszka w Knurowie.

Galeria

wstecz