Ciepło systemowe w Polsce znajduje się u progu zmian związanych z osiągnięciem celów środowiskowych. 

Realizacja celów klimatycznych to jedno z kluczowych wyzwań dla PEC-Gliwice, które wiąże się także  z niekorzystną sytuacją globalną, tendencjami w energetyce i kierunkami rozwoju branży ciepłowniczej. 
Zmiany profilu produkcji  ciepła i chłodu w PEC-Gliwice Sp. z o.o. wkraczają  na ścieżkę transformacji energetycznej, których fundamentami są: eliminacja wykorzystania paliw kopalnych w postaci węgla, osiągniecie statusu  efektywnego systemu ciepłowniczego tj. wzrostu znaczenia ciepła z OZE i ciepła odpadowego oraz osiągnięcie nowego celu redukcyjnego CO2 na rok 2030. Dostawca ciepła pracuje nad zwiększaniem efektywności energetycznej przez realizację celów digitalizacji  procesu dystrybucji ciepła, wykorzystanie energii  zawartej w odpadach ( paliwo alternatywne),   wykorzystanie ciepła odpadowego w produkcji ciepła, instalacje hybrydowe pracujące z wykorzystaniem pomp ciepła.

Działania jakie są przed nami to ambitny plan inwestycyjny, zbieżny z celami klimatycznymi Strategii Gliwice 2040 jaki i Polityki Energetycznej Polski do 2040r., który w konsekwencji ma dać efekt w postaci dobrze zbilansowanej i ekologicznej produkcji ciepła dla mieszkańców Gliwic. Postawienie na nowe technologie wpłynie znacząco na wyhamowanie cen dostawy ciepła dla naszych mieszkańców - mówi Prezes PEC Krzysztof Szaliński.

Sukces szyty na miarę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  Sp. z o.o. zajęło III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 2022 rok. Jesteśmy bardzo dumni z tego powodu, oznacza to bowiem, że nasze wysiłki zostały zauważone i wynagrodzone. To wielki zaszczyt znaleźć się na podium i zostać wybranym z grona tylu znamienitych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce – mówi Prezes PEC Krzysztof Szaliński.
Przy ocenie krajowych przedsiębiorstw energetyki cieplnej brano pod uwagę cały zakres zmiennych: od danych technicznych, poprzez politykę kadrowo-szkoleniową, na współpracy z lokalnymi społecznościami i wspieraniu inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu skończywszy.

O tym i innych sukcesach firmy w dominującej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność, to dzięki nim nasze przedsiębiorstwo pnie się na sam szczyt, naszym celem jest oczywiście numer 1 w Polsce kontynuuje Prezes PEC – Krzysztof Szaliński.

Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj