Szykują się zmiany dla uczniów obecnych klas szóstych szkół podstawowych numer 4 i 6. Dla większości z nich od września nową placówką będzie dawne gimnazjum, obecnie podstawówka numer 3. Rozwiązanie pozwoli optymalnie wykorzystać szkolną infrastrukturę i uniknąć przepełnienia w budynkach. 
Praca na zmiany, pękające w szwach klasy, tłok na korytarzach – rzeczywistość znana wielu szkołom po reformie oświaty ominie uczniów pyskowickich podstawówek. O tym przekonują urzędnicy, tłumacząc decyzję o  skierowaniu roczników dwóch najstarszych klas ze szkół macierzystych do dawnego gimnazjum. 

Po wakacjach budynek zmienią obecne klasy VIb i VIc SP 4 oraz VIb i VIc SP 6,  w kolejnym roku szkolnym klasy VIc i VId z „czwórki” oraz VIc i VId z „szóstki”, zaś w następnym odpowiednio  - VIc i VId oraz VIb i VId .

Wszystkie szkoły położone są w tej samej, północnej, części miasta i zmiana jednej na drugą nie powinna rodzić większych problemów z dostępnością. 

Część rodziców może uznać jednak rozwiązanie za kontrowersyjne ze względu na zmianę nauczycieli i środowiska rówieśniczego. 

Od decyzji nie ma już odwrotu – radni na ostatniej sesji zaakceptowali pomysł burmistrza.

Urzędnicy wyjaśniają, że zaproponowany sposób rozlokowania uczniów wyjdzie im na dobre. Dawne gimnazjum posiada wprawdzie porównywalną liczbę dzieci jak inne, ale sytuacja zmieniłaby się od września. Po wygaszeniu w szkole pozostałyby jedynie klasy I – III oraz najstarsze z roczników. 

- Aby uniknąć sytuacji, że jedna ze szkół świeci pustkami, a dwie inne duszą się z braku powietrza, dojdzie do przeniesienia części uczniów. W ten sposób stworzone zostaną optymalne, przy istniejącej infrastrukturze, warunki nauczania. Liczba uczniów w każdej ze szkół będzie wynosiła od 300 do 340, a liczba oddziałów od 15 do 17. Taka organizacja pozwoli również najlepiej, jak to możliwe, wykorzystać zasoby kadrowe i materialne dawnego gimnazjum – mówi Grażyna Wiszniewska-Mistur.

Reorganizacja nauczania w klasach VII–VIII stanowi wynik reformy oświaty, przywracającej ośmioletnią szkołę podstawową i likwidującej gimnazja. Prawo oświatowe dopuszcza w okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego przenoszenie najstarszych klas do podstawówek powstałych z przekształcenia gimnazjum. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj