Trwa przebudowa wylotowego odcinka ulicy Powstańców Śląskich. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do końca maja 2021 r.  Pojawi się m.in. droga rowerowa oraz nowa nawierzchnia. W przyszłym roku zmiany czekają również część drogi po drugiej stronie obwodnicy. Do końca zmierzają prace nad dokumentacją techniczną przebudowy zabytkowego mostu.

Realizowana modernizacja ul .Powstańców Śląskich obejmuje odcinek o długości ok.720 m od drogi krajowej nr 94 do ul. Gliwickiej. Powstanie chodnik, droga rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia oraz poprawiona geometria skrzyżowania z ul. Sikorskiego. W zakresie przedsięwzięcia mieści się również przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej.

Wykonawcą  inwestycji jest spółka Eurovia z Kobierzyc. Firma wygrała w ubiegłym roku przetarg ceną 2,7 mln zł, przy wstępnie zakładanym budżecie inwestycji na kwotę 4, 1 mln  zł. Ok. 60 proc. kosztów inwestycji stanowią wydatki na przebudowę wodociągów i kanałów, które pokrywa właściciel sieci – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Za inwestycję, w zakresie prac ulicznych, odpowiada administrator drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,  Powstańców Śląskich stanowi bowiem jednocześnie drogę powiatową nr 2985S. 
Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 900 tys. zł. Swój wkład ma również samorząd Pyskowic, który przekazał na nie 284,5 tys. zł. 

Modernizacja końcowego odcinka wspomnianej ulicy wpisuje się w projekt jej całościowej rewitalizacji, której wstępem było odnowienie fragmentu przy rynku. Kolejnym etapem będzie przebudowa mostu zlokalizowanego przy parku Miejskim. Do końca kwietnia 2021 r.  powinna być gotowa dokumentacja techniczna, natomiast prace realizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował na 2022 rok. 

(oprac.ml)