Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach zostało wyróżnione w tegorocznej edycji Zielonych Czeków – nagrody przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyróżnienie w kategorii Inwestycja Proekologiczna roku gliwicki PEC otrzymał za inicjatywę „III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”. 

Zielone Czeki to jeden z największych i najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska. Wydarzenie, organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od blisko 30 lat, ma na celu promowanie proekologicznych postaw i zachęcanie do działalności wspierającej ochronę środowiska na terenie Śląska. W tegorocznej edycji jury oceniało 30 zgłoszeń różnych inicjatyw ekologicznych, zrealizowanych w 2021 r. na terenie województwa śląskiego, a zwycięzców poznaliśmy 11 października podczas uroczystej gali wręczenia Zielonych Czeków na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Za najlepszą została uznana inwestycja zrealizowana przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.   

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało wyróżnienie w kategorii Inwestycja Proekologiczna Roku za “III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”. Zgłoszona do konkursu instalacja służy mieszkańcom Gliwic od końca 2021 roku. Inicjatywa została nagrodzona za wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii ( BAT )  oczyszczania spalin z pyłów, tlenków azotu i tlenków siarki, fluorowodorów, chloru itp. Dzięki najlepszym dostępnym technikom oczyszczania gazów odlotowych zintegrowanych z nowoczesną automatyką procesu do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń gazowych, spełniając najbardziej rygorystyczne europejskie normy. 

Na grafice porównanie głównych emisji ciepłowni Gliwice z zabudowanymi  instalacjami oczyszczania spalin vs normy emisji spalin z indywidualnych nowoczesnych  palenisk domowych opalanych węglem kamiennym. 
PEC-Gliwice działa na rzecz zrównoważonej przyszłości. 

Nagrodzona instalacja to nie jedyne proekologiczne działanie PEC-Gliwice. Przedsiębiorstwo realizuje i nieustannie planuje wdrożenie w życie szeregu rozwiązań, które pozwolą na bardziej przyjazną środowisku i mieszkańcom produkcję ciepła, a w przyszłości też energii elektrycznej.  

Najważniejszą z nich jest inwestycja Park Zielonej Energii (PZE), czyli rozbudowa gliwickiej ciepłowni o dodatkowy blok ciepłowniczy, w którym możliwa będzie produkcja ciepła z wysokoenergetycznych paliw pozyskiwanych z odpadów produkowanych przez samych mieszkańców Gliwic. Nowoczesne i bezpieczne systemy oczyszczania spalin, odzysku energii i wody zaplanowane w PZE pozwolą zminimalizować emisje do środowiska, zmaksymalizować oszczędności zużycia wody i zredukować zużycie paliw kopalnych (węgiel kamienny) w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej dla gliwiczan. W Październiku tego roku ma być rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.  
Proekologiczne instalacje to nie tylko plany na przyszłość. Już dziś położona przy siedzibie PEC-u farma kolektorów słonecznych służy pracownikom zakładu do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przyszłości ta sama technologia ma równolegle produkować ciepło ze słońca wraz z Parkiem Zielonej Energii. We wrześniu b.r. został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie dokumentacji budowlanej i uzyskano pozwolenia na budowę największej farmy kolektorów słonecznych w Polsce, produkującej ciepło dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej dla gliwiczan. Równolegle trwają dwa procesy projektowe: instalacja kolektorów PV o mocy 100 kWp, jakie zostaną zabudowane w pierwszym kwartale 2023 roku i obniżą zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb własnych przedsiębiorstwa oraz zespół pomp ciepła odzyskujących ciepło ze ścieków centralnej oczyszczalni ścieków Miasta Gliwice o mocy do 15 MWt.    

Jak podkreślają przedstawiciele PEC-Gliwice - tego typu inicjatywy przyniosą szereg korzyści mieszkańcom miasta, którzy dzięki obniżeniu kosztów produkcji ciepła i energii elektrycznej będą mieli dostęp do tańszego ciepła, a dzięki zwrotowi w kierunku lokalnych paliw odnawialnych, dostępnej energii słońca, zagospodarowaniu ciepła odpadowego miasta, zyskają większą niezależność i stabilność energetyczną. Co najważniejsze, zyska także planeta – nowoczesne systemy zarządzania produkcją i hybrydowa produkcja ciepła i energii elektrycznej pozwolą zredukować emisje do środowiska, zmniejszą energochłonność procesu produkcji oraz zużycie cennych zasobów naturalnych, które zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.  

Materiał partnera

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj