„Konopnicka” z Pyskowic ma powody do radości. Szkoła znalazła się gronie laureatów konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodzono jej projekt „Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”. 
W ramach przedsięwzięcia realizowany będzie całościowy program nauczania, obejmujący różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także uwzględniający działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne. 

Podstawowym założeniem jest możliwość realizacji programu na różnych poziomach kształcenia. Został on skierowany do uczniów trzech różnych szkół wchodzących w skład zespołu: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

Program będzie realizowany podczas zajęć z geografii, chemii, biologii. Oprócz tego w pracowni odbędą się m.in. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i spotkania z gośćmi. 

Nauka w pracowni zapewni uczniom dostęp do wiedzy teoretycznej i pozwoli na wykorzystanie jej w praktyce, a dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń oraz analizie ich wyników wprowadzi młodych ludzi w świat badań naukowych. Przyczyni się też do kształtowania postaw proekologicznych.

Inwestycja kosztować będzie 40 tys. zł, z czego 30 tys. stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW. Pozostałą część dołoży właściciel szkoły - powiat gliwicki.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj