Po wakacjach, w powiecie gliwickim utworzona zostanie Młodzieżowa Rada Powiatu. To inicjatywa młodych mieszkańców ziemi gliwickiej, w tym Pawła Rostkowskiego, knurowianina i przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który będzie wspierał nową radę m.in. w zakresie promocji.

- Będziemy organizować prelekcje w szkołach i pokazywać, co można zrobić dla społeczności młodych ludzi w ramach młodzieżowych rad – wyjaśnia Paweł Rostkowski. – Młodzieżowa Rada daje narzędzia aktywnej młodzieży do działania. Niezbędne jest jednak wsparcie lokalnej władzy. Bez niego Młodzieżowa Rada nie może zostać powołana - wyjaśnia.
W powiecie to wsparcie zostało udzielone. W grudniu Rada Powiatu Gliwickiego przegłosowała statut Młodzieżowej Rady Powiatu. Pozostaje już jedynie zarządzić wybory. Ich formułę ustala statut, jednak zazwyczaj odbywają się w szkołach. Tak będzie i tym razem. Kandydować mogą osoby uczęszczające do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, które nie ukończyły 19 roku życia. Rada składać się będzie z 15 Radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń kandydatów.

Jakie działania może podjąć dobrze działająca młodzieżowa rada? Przykładem niech będą młodzi samorządowcy z Jastrzębia Zdroju. Młodzieżowa rada tego miasta niedawno przeprowadziła bardzo udaną akcję recyklingową. Pomysł polegał na tym, aby połączyć zabawę z edukacją. Wymiana ubrań i promowanie ekologicznych zachowań zwieńczone zostało koncertem bardzo popularnego wśród młodzieży artysty – Smolastego. Wydarzenie, co podkreśla Rostkowski, zaktywizowało nie tylko środowisko młodych ludzi, ale także dorosłych mieszkańców miasta.
Marzeniem Pawła Rostkowskiego jest, aby młodzieżowe rady powstawały w każdym mieście, gminie i powiecie. Do tego niewątpliwie potrzebni są młodzi liderzy oraz służący im wsparciem dorośli samorządowcy. To cenne przedsięwzięcie, bowiem uczy od najmłodszych lat odpowiedzialności za małą ojczyznę, może być także doskonałym przygotowaniem do późniejszej pracy w „dorosłym” samorządzie.
aku

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj