Gmina Sośnicowice chce wybudować węzeł przesiadkowy, więc zaprasza mieszkańców na konsultacje

Do czwartku, 7 marca potrwają konsultacje społeczne (zaczęły się 28 lutego), podczas których mieszkańcy wyrażą swoją opinię w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice – etap II”. Gmina planuje złożyć w tej sprawie  wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
więcej

Gmina Gierałtowice wprowadza bon żłobkowy

Gierałtowice, zamiast wybudować własny żłobek, będą dopłacać do cudzych. Gmina chce wprowadzić bon finansowy dla rodziców, których dzieci korzystają z prywatnych placówek opieki nad najmłodszymi. To na razie plany, które obecnie podlegają konsultacjom społecznym.
więcej

Nowy komendant komisariatu w Knurowie

Nowy komendant KP Knurów przyjmuje gratulacje od zastępcy komendanta miejskiego w Gliwicach.
Od 6 lutego knurowski komisariat policji ma nowego szefa. Został nim nadkom. Adam Szczepanowski, wcześniej komendant jednostki w Łabędach. Dotychczasowy przełożony policjantów w Knurowie, mł. insp. Janusz Słowiński, bardzo doświadczony, lubiany i szanowany przez kolegów oraz podwładnych, przeszedł właśnie na emeryturę.
więcej

W Knurowie powstaje kolorowe przedszkole

Trwa remont dawnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 6. Prace związane są z dostosowaniem budynku do potrzeb powstającego w nim przedszkola. Pierwsze przyjęcia planuje się we wrześniu 2020 r. 
więcej

Nowa hala sportowa w gminie Rudziniec

Pod koniec stycznia Krzysztof Obrzut, wójt gminy Rudziniec, podpisał umowę na budowę nowej hali sportowej w Kleszczowie. Będzie to już trzecia hala na terenie gminy.
więcej

Pyskowice: uczniowie z podstawówek przeniosą się do dawnego gimnazjum

Szykują się zmiany dla uczniów obecnych klas szóstych szkół podstawowych numer 4 i 6. Dla większości z nich od września nową placówką będzie dawne gimnazjum, obecnie podstawówka numer 3. Rozwiązanie pozwoli optymalnie wykorzystać szkolną infrastrukturę i uniknąć przepełnienia w budynkach. 
więcej