Klaster Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim dołączył do elitarnego grona klastrów wyróżnionych certyfikatem Ministerstwa Energii.
Uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii jest zwieńczeniem prac, jakie powiat prowadzi od wiosny ub. roku. 

Idea klastra narodziła się w działającym przy staroście zespole roboczym ds. ograniczenia niskiej emisji. We wrześniu 2017 r. podpisano porozumienie z udziałem powiatu gliwickiego, wszystkich gmin z jego terenu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dziewięciu podmiotów gospodarczych i jednego stowarzyszenia. 

Klaster stawia sobie za cel zwiększenie stopnia wykorzystania lokalnych, alternatywnych zasobów energii, w tym energii z odnawialnych źródeł (OZE) oraz realizację projektów z jej wykorzystaniem. W planach posiada wspieranie działań wynikających z gminnych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) oraz gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Zasadniczym zadaniem tych programów jest ograniczenie zużycia energii, zwłaszcza brudnej, poprzez termomodernizację obiektów, wymianę przestarzałych kotłów węglowych czy rozwój OZE. 

Idea klastra wpisuje się w strategię ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz pyłów poprzez osiągnięcie do 2020 r. produkcji energii własnej z OZE na poziomie prawie 10 proc. oraz ograniczenie emisji CO2 o 25 proc., a do 2028 r. dalsze zmniejszenie emisji do 33 proc., przy równoczesnej redukcji pyłów zawieszonych o blisko 80 proc.

- Otrzymanie certyfikatu przybliża osiągnięcie tych zamierzeń – informuje Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący rady powiatu gliwickiego i jeden z ojców chrzestnych klastra. – Będziemy bowiem priorytetowo traktowani przy ubieganiu się o dotacje na inwestycje służące ograniczeniu niskiej emisji. Niektóre programy unijne będą dostępne tylko dla klastrów z ministerialnym certyfikatem. Możemy także liczyć na ulgi przy naliczaniu opłat za przesyłanie energii pochodzącej z OZE. Zyski płynące dla naszych mieszkańców to po pierwsze, czystsze powietrze, a po drugie – tańsza energia. 

Z gmin terenu powiatu gliwickiego certyfikat ministerstwa otrzymały także Gierałtowice, które obok obecności w powiatowym klastrze mają swój własny. 

(pik)

FOTO: Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj