17 stycznia niemal w komplecie stawiło się kierownictwo powiatu gliwickiego, by podziwiać sambę, rumbę czy walca w wykonaniu uczestników programu „Wsparcie na starcie”. Kursy, między innymi wywijania nogami do rytmu, kosztowały 577 tys. zł. Pomogły w zatrudnieniu trzem osobom.
Taneczne popisy oraz wystawa rękodzieła – owoce warsztatów artystycznych stanowiły element towarzyszący spotkaniu podsumowującemu pierwszy, ubiegłoroczny etap projektu. Przedsięwzięcie, zaplanowane na trzy lata, posiada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego dla Śląska, z puli na wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na projekt składają się „działania aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym” (cytaty pochodzą z informacji podsumowującej projekt). 

Do tej pory zrealizowano m. in. trening umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, budowania relacji w rodzinie, rehabilitację indywidualną, prowadzoną w miejscu zamieszkania uczestników, kursy komputerowe ECDL BASE oraz PROFILE, zakończone uzyskaniem przez uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, kursy obsługi wózków widłowych, kas fiskalnych - z obsługą magazynu i uzyskaniem książeczki sanitarno-epidemiologicznej, dalej kursy grafiki komputerowej oraz indywidualne języka angielskiego i niemieckiego. 

Z zajęć skorzystało 47 uczestników – 27 wychowanków rodzin zastępczych i 20 z niepełnosprawnością. Efekt? Trzy osoby znalazły zatrudnienie, 15 uzyskało kwalifikacje, osiem „podniosło poziom swojej aktywności zawodowej pod kątem poszukiwania pracy”. Na pytanie, czy wyniki nie zostały zdublowane i na przykład wśród uczestników, którzy zdobyli kwalifikacje, nie ma też tych, którzy podjęli pracę, nie znajdziemy odpowiedzi w informacji. 

Rozpoczęła się już rekrutacja na zajęcia w roku bieżącym. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie http://www.pcpr-gliwice.pl, zakładka projekty. Informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (parter, pokój 076), także telefonicznie - 32 233 79 83. Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Udział bezpłatny.

Dotychczas wspieranie startu osób objętych projektem kosztowało 577 tys. zł, z czego dotacja wyniosła 422 tys. Na całość działań przez trzy lata zaplanowano aż 1,8 mln zł, z dofinansowaniem w wysokości 1,5 mln. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj