Powiat gliwicki po raz ósmy stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość skorzystania  z pomocy finansowej w ramach programu „Aktywny samorząd”. Pieniądze  można wykorzystać m.in. na dokształcanie, dostosowanie posiadanego pojazdu do potrzeb inwalidztwa lub zakup takowego.
Pomoc w szczególności przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów pobierania nauki w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także wydatków związanych z przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi. 

Wnioski przyjmowane są do 30 marca br. (w związku z rokiem akademickim 2018/2019) oraz 10 października 2019 (rok roku akademicki 2019/2020).

Dofinansowanie dotyczy również innych dziedzin. Pomoc można przeznaczyć na: zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu lub uzyskanie prawa jazdy, zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania – także szkolenia w zakresie obsługi tych urządzeń, utrzymanie sprawności posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub zakup pojazdów, dofinansowanie zakupu protezy kończyn, dofinansowanie opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Terminy przyjmowania wniosków, z wyłączeniem dofinansowania kosztów nauki, upływa 31 sierpnia br. 

Informacje o programie można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach pod numerami telefonów 32 332 66 14 oraz 514 441 920. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj