Ślaska policja ogłasza nabór. Pierwsze przyjęcia kandydatów do służby planowane są na 23 lutego br. Jeśli ktoś nie zdąży - nic straconego, będzie jeszcze parę okazji w tym roku.
Dla osób, które chciałyby zostać policjantką lub policjantem: w 2021 roku będzie kilka możliwości, by zgłosić się do służby. Poszukiwani są kandydaci do pracy m.in.: w komendach wojewódzkiej, miejskich oraz powiatowych w naszym regionie, a także oddziałach i pododdziałach prewencji w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Pierwsza okazja już za nieco ponad miesiąc - 23 lutego br. Kolejne przyjęcia planowane są na: 20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada oraz 30 grudnia.

Zostań policjantem

Kandydat, który chce wstąpić w szeregi policji musi spełnić kilka wymogów: posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo (w tym również skarbowe). Ponadto musi posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Winien posiadać co najmniej średnie wykształcenie, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyźni na dzień przyjęcia do służby powinni muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

Podczas postępowania rekrutacyjnego, trzeba przejść kilka etapów:

1. Test wiedzy ogólnej. Składa się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania policji. Przy każdym są do wyboru 4 odpowiedzi, tylko jedna jest prawidłowa. Poprawna odpowiedź to 1 pkt. Test nie jest etapem selekcyjnym.   
2. Ocena sprawności fizycznej. Sprawdzana jest siła, szybkość i zwinność kandydata. Test uznaje się za zaliczony, kiedy tor przeszkód pokona w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Jeśli uzyskany wynik jest negatywny, obowiązuje dwumiesięczna karencja.
3. Badanie psychologiczne MultiSelect-R. Ma ono za zadanie określić predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby. Negatywny wynik z testu psychologicznego oznacza, że do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia przystąpienia do niego.
4. Rozmowa kwalifikacyjna. Jest ona oceniana przez specjalną komisję. W tym etapie poznaje się umiejętności kandydata w zakresie m.in.: skutecznej komunikacji z innymi osobami, czy motywacji do podjęcia służby. Zostaje zaliczony, kiedy kandydat uzyska od 36 do 60 punktów. Wynik negatywny, to 6-miesięczna karencja.
5. Komisja lekarska. To specjalistyczne badania, w których oceniana jest zdolność psychiczna oraz fizyczna kandydata. Negatywny wynik - półroczna karencja.
6. Postępowanie sprawdzające. Ma ono na celu ustalenie, czy zainteresowany może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Wynik pozytywny potwierdzony jest uzyskaniem „poświadczenia bezpieczeństwa”.
7. Lista rankingowa. Jeśli postępowanie kwalifikacyjne zakończy się oceną promującą, kandydat jest umieszczany na liście rankingowej z ilością punktów, które udało mu się zdobyć w trakcie procedury rekrutacyjnej. Wystarczająca ich ilość oznacza przyjęcie do służby. Jeśli ich zabraknie, jest szansa by zostać przyjętym w kolejnym terminie, jednak nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście.  

Kandydaci na policjanta/ policjantkę mogą zdobyć dodatkowe punkty za wykształcenie lub umiejętności. Na przykład tytuł zawodowy magistra to 8 punktów, prawo jazdy kategorii „B” - 6, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4, posiadanie dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka obcego na poziomie tzw. biegłości B2 - kolejne 4 punkty.

Statystyka

W minionym 2020 roku nie zabrakło chętnych do wstąpienia w policyjne szeregi. Do postępowania rekrutacyjnego zgłosiło się 2573 chętnych, a śląska policja wzbogaciła się o 1363 nowych funkcjonariuszy. Niestety, 1210 osób odpadło z naboru. Nowy rok, to nowe możliwości i po raz kolejny można spróbować swoich sił. Najbliższa okazja już 23 lutego br.  

Planowane przyjęcia do służby w 2021 roku:

23 lutego
20 kwietnia
13 lipca
15 września
3 listopada
30 grudnia

Oprac. PC

wstecz

Komentarze (5) Skomentuj

 • Adam 2021-01-20 16:01:47
  Tragicznie napisany tekst!! Kto to pisał?
  • Marta 2021-01-21 16:06:28
   Tekst jest w klimacie reklamy https://www.youtube.com/watch?v=fhwaYQRiNCI
 • Artur 2021-01-21 02:29:18
  Mała ilość chętnych na pewno nie wynika z notowanego ostatnio spadku zaufania do policji :-))
 • Andrzej 2021-01-24 19:26:22
  Wstępujcie do Policji. Pamiętajcie tylko, żeby podczas rozpędzania demonstracji nikogo nie zabić. To pozwoli wam cieszyć się uznaniem najwyższych władz partyjnych i państwowych.
 • YEP 2021-01-24 20:44:22
  https://www.wiocha.pl/1659846,W-polskiej-policji-by-sie-przydal-taki-trening