Plebiscyt "Nowin Gliwickich" i stowarzyszenia Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej rozstrzygnięty. Gizela Kensy-Reginek, pediatra z Knurowa, Dianą 2019 - Kobiecą Osobowością Roku. Wyróżnienie dla Izabelli Adamczak, wiceprezeski gliwickiego stowarzyszenia Cała Naprzód.
- Odezwał się we mnie duch rywalizacji. Jako sportsmenka wiem, że trzeba walczyć do końca. Wszystkie moje konkurentki mają piękną kartę działalności: są aktywne, stanowcze, wiedzą, czego chcą. Przez ponad pięćdziesiąt lat mojej lekarskiej i społecznej pracy nigdy nie myślałam o sobie, zawsze o innych, o dzieciach. A teraz stoję tu przed państwem i nie mogę opanować wzruszenia. Bo moja praca nie poszła na marne - mówiła podczas uroczystej gali Gizela Kensy-Reginek, laureatka plebiscytu. 

Od blisko 50 lat leczy kolejne pokolenia mieszkańców Knurowa. Jest inicjatorką i organizatorką licznych akcji charytatywnych oraz promujących zdrowie, współzałożycielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie, gdzie prowadzi Szkołę Babć. 

Tytułem Diany 2019 uhonorowano ją za wieloletnią niestrudzoną i pełną pasji pracę na rzecz małych pacjentów, udowadnianie, dzień po dniu, że zawód lekarza to nie tylko powinność, lecz przede wszystkim powołanie i poświęcenie, za wrażliwość społeczną, a w szczególności inicjowanie wielu akcji charytatywnych promujących zdrowie oraz rozsławianie Knurowa w powiecie i na Śląsku.      

Wyróżnienie otrzymała Izabella Adamczak, współzałożycielka i, od  ponad dziewięciu lat, wiceprezes stowarzyszenia Cała Naprzód, zaangażowana w działalność kulturalną i charytatywną organizacji. Kapituła doceniła ją za wzorową postawę społeczną, stworzenie i współprowadzenie organizacji pozarządowej, od wielu lat wspierającej osoby z niesprawnościami i wykluczone społecznie oraz za szczególny kulturalny zmysł, który zaowocował nagradzanym i lubianym przez gliwiczan projektem – Skup Kultury. 

Odważne, kreatywne, przedsiębiorcze 

Redakcja "Nowin Gliwickich" i Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej organizują plebiscyt od 14 lat.  - Jego idea polega na wskazaniu, że kobiety są wyrazistymi uczestniczkami życia publicznego, a ich praca, często niedoceniana, zaangażowanie i pasja to bezcenne skarby - tłumaczy Joanna Nawratil-Ludwiczak, prezes zarządu "Nowin Gliwickich". W ciągu 14 lat poznaliśmy ponad 750 kobiet, bo tyle uczestniczek znalazło się na plebiscytowych listach. 

Spotkania te stały się początkiem przyjaźni, zaowocowały wspólną pracą, wymianą doświadczeń, dzieleniem pasji. Nie bez powodu patronką plebiscytu jest rzymska bogini Diana – kobieta aktywna, lubiąca wyzwania, odważna i kreatywna, jakbyśmy ją scharakteryzowali, używając współczesnego języka.

Jak wybieramy Dianę? 

W pierwszym etapie kandydatury zgłaszali czytelnicy „Nowin Gliwickich”, instytucje oraz organizacje pozarządowe. W tym roku o tytuł Diany ubiegało się 30 kobiet. W tegorocznej edycji wprowadziliśmy zmiany: zarówno półfinałową dziesiątkę, jak i piątkę ścisłych finalistek wybierano w głosowaniu internetowym, przez stronę "Nowin".

Do półfinału zakwalifikowały się: Izabella Adamczak, Kazimiera Dobosz, Iwona Ewertowska-Mener, Gizela Kensy-Reginek, Cecylia Matusiak, Bożena Nitka, Agnieszka Strzyżewska, Beata Stawowy, Justyna Swoszowska oraz Aleksandra Ziembińska-Buczyńska. 

W trzecim etapie, również poprzez głosowanie internetowe, wyłoniliśmy pięć ścisłych finalistek. Były to: Izabella Adamczak, Gizela Kensy-Reginek, Bożena Nitka, Agnieszka Strzyżewska i Beata Stawowy. 

Był też etap czwarty – wybór Diany 2019, dokonany przez kapitułę, w skład której weszły przedstawicielki głównego organizatora - redakcji "Nowin Gliwickich" oraz partnerów: stowarzyszenia Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, firm Dental Clinic i Centrum Handlowego Forum.

Kto jest kim, czyli co trzeba wiedzieć o laureatkach

Iwona Ewertowska-Mener jest zakochana w muzyce. I daje temu wyraz w swojej  pracy zawodowej oraz działalności społecznej. To muzykolog z dużym dorobkiem, dyrygentka chórów zdobywających  liczne nagrody, w tym słynnego w powiecie, na Śląsku i Polsce Tibiarum Scholares. W plebiscycie doceniona za wieloletnie i pełne pasji propagowanie muzyki oraz wybitną pracę dyrygencką, dzięki której Zespół Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares” otrzymał wiele wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Kazimiera Dobosz, niezwykle skromna i pracowita osoba, od  ponad dwudziestu lat  zajmowała się szalenie trudną sferą życia: wychowaniem. Pod jej skrzydła trafiały samotne, małoletnie mamy, a ona starała się wyprowadzić je na prostą. Panią Kazimierę nominowano do tytułu Diana 2019 za długoletnią pracę wychowawczą jako jednoosobowa rodzina zastępcza, wspieranie młodych samotnych matek, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz stworzenie im domu z prawdziwego zdarzenia.  

Społeczniczka Agnieszka Strzyżewska od czterech lat prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach, które reaktywowała i pchnęła na nowe tory. Na galę przyjechała z całym kołem i sołtysem - wszyscy w strojach regionalnych. W plebiscycie nominowano ją za pełne pasji podejście do działania w kole gospodyń, aktywizację kobiet w sołectwie i gminie oraz stworzenie platformy do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Cecylia Matusiak na co dzień jest współwłaścicielką firm działających w ramach grupy Brico-Marche, a uhonorowano ją za stworzenie i współprowadzenie firmy oraz osiągnięcia w działalności biznesowej.  

Bożena Nitka jest znaną gliwicką fotografką, autorką wielu zdjęć publikowanych w prestiżowych wydawnictwach, jej prace znalazły się na kilkunastu autorskich wystawach w Gliwicach i na Śląsku. Kapituła doceniła ją za nietuzinkową postawę artystyczną, otwarte i wielowymiarowe podejście do sztuki fotografowania, udowodnienie, że kobieta może osiągnąć w tym zawodzie mistrzostwo oraz za niebanalne i odkrywcze poszukiwania twórcze.  

Beatę Stawowy, dyrygentkę gierałtowickiego chóru "Cecylia", nominowano za wyróżniające się dokonania w działalności muzycznej, a w szczególności za wieloletnie prowadzenie gierałtowickich chórów „Skowronek” i „Cecylia” oraz promocję gminy w powiecie i na Śląsku.  

Dr Justyna Swoszowska, adiunkta w katedrze teorii, projektowania i historii architektury Politechniki Śląskiej, aktywistkę miejską, współzałożycielkę Instytutu Dokumentacji Architektury i Stowarzyszenia Miasto Ogród Gliwice, doceniono za popularyzację wiedzy o architekturze Śląska i Gliwic poprzez inicjowanie programów edukacyjnych i warsztatów oraz za uwrażliwianie osób odpowiedzialnych za kształtowanie ładu przestrzennego na to, że odgrywa on kluczową rolę w budowaniu miasta przyjaznego mieszkańcom. 

Wreszcie dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, dyrektorka Centrum  Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, aktywny naukowiec, dydaktyk i popularyzatorka nauki,  doceniona za nietuzinkowe podejście do popularyzowania trudnych naukowych zagadnień, stworzenie platformy do kreatywnej działalności dla naukowców, studentów i mieszkańców oraz utworzenia Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Pamięci Weroniki Tebinki 

Decyzją kapituły przyznano, pośmiertnie, honorowy tytuł  Diany Weronice Tebince, założycielce stowarzyszenia Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, pedagogowi, wieloletniej dyrektorce Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.  Doceniono ją za zaangażowanie w budowanie marki plebiscytu Diana, edukowanie pokoleń gliwiczan oraz niezachwianą wiarę w to, że kobiety są aktywnymi i wyróżniającymi się uczestniczkami życia publicznego, co udowadniała swoją postawą zawodową i społeczną. Perłę, ufundowaną przez FKZG, odebrali z rąk Joanny Nawratil-Ludwiczak mąż  i syn pani Weroniki, Mieczysław i Bogusław Tebinkowie.  

Perły dla kobiety roku  

Gizela Kensy-Reginek, Diana 2019, otrzymała naszyjnik z pereł, znak firmowy  plebiscytu, zaś symboliczną perłę - wyróżniona przez kapitułę Izabella Adamczak. Podczas gali, która odbyła się 30 listopada na Scenie Forum w Centrum Handlowym Forum, wręczyła je Anna Karwot, prezes FKZG. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska w przekazie wideo pogratulowała uczestniczkom, zaprosiła także laureatkę na wyjazd studyjny do Brukseli. 

Wszystkie  nominowane otrzymały upominki ufundowane przez partnerów plebiscytu - firmy Dental Clinic i CH Forum. Listy gratulacyjne oraz upominki dla finalistek z powiatu gliwickiego przygotowało starostwo, a wręczała Ewa Jurczyga, członkini  zarządu powiatu. 

Gratulacje na ręce Diany 2019 złożyli: posłanka Wanda Nowicka, Małgorzata Tkacz-Janik w imieniu stowarzyszenia Kongres Kobiet, Janusz Moszyński, pełniący obowiązki prezydenta Gliwic oraz Marek Pszonak, przewodniczący  gliwickiej rady miasta.   

W programie gali był recital utalentowanej młodej wokalistki Angeli Wawrzyk, absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie w klasie gry na skrzypcach, klarnecie, fortepianie. Angela jest laureatką  konkursów i zdobywczynią nagród za osiągnięcia w dziedzinie muzyki w regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach, konkursach, festiwalach, w tym również folklorystycznych. 

Laureatki plebiscytu (2006-2017): 

- prof. Joanna Rzeszowska-Wolny, związana z centrum onkologii i Politechniką Śląską (Diana 2006)
-  prof. Barbara Jarząb, endokrynolog, szefowa Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Klinicznej z gliwickiego centrum onkologii (Diana 2007)

- Jolanta Kowol, była sołtyska Stanicy, dziś działaczka samorządu gminnego (Diana 2008)

- Stefania Grzegorzyca, twórczyni knurowskiego zespołu śpiewaczego „Wrazidloki” (Diana 2009 - zmarła w 2017 r.)

- Ewa Bobkowska, właścicielka i prezes gliwickiej spółki giełdowej PA Nova (Diana 2010)

- Joanna Sarre, społeczniczka, szefowa Centrum Inicjatyw Społecznych (Diana 2011)

- Halina Kula, współwłaścicielka gliwickiej firmy Mat Bud (Diana 2012)

- Doda Około-Kułak, pisarka (Diana 2013 - zmarła w 2019)

- Agnieszka Filipkowska, aktywistka miejska, obecna radna gliwickiej rady miasta  (Diana 2014)

- Karolina Kropornicka, szefowa Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane SezaM (Diana 2015)

- dr Beata Sadownik, prezes Szpitala Wielospecjalistycznego  w Gliwicach (Diana 2016)

- Teresa Szymońska, pasjonatka śląskiej tradycji, inicjatorka Naszej Izby Tradycji, działającej w Sośnicowicach (Diana 2017)  

- Katarzyna Janus, przedsiębiorczyni, prezeska Fabryki Naukowców (Diana 2018)        

Partnerzy plebiscytu:

Dental Clinic, Centrum Handlowe Forum, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, kwiaciarnia Róża, restauracja Zeppelin, cukiernia Hania, firmy Douglas, Smooth the Fruit oraz Hebe, Magdalena Bator - firma Fika, Jarad Recycling Technology.   

Małgorzata Lichecka 

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Diana 2019-12-03 13:58:57
    Ja bym sobie nie życzyła i nie pozwoliła na wspólną fotografię z małżeństwem politycznych oszustów i przekupników.