Dwa projekty gliwickiej uczelni otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.
Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację programów zwiększających jakość i efektywność kształcenia studentów na studiach III stopnia. Oba będą realizowane na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Pierwszy z nagrodzonych projektów to „AIDA" (Applied Integrative Data Analysis) – interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych.  Zdobył on dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł i jest  jednym z najwyższych jakie otrzymały szkoły wyższe w  tegorocznej edycji konkursu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez utworzenie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodącą. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu analizy dużych zbiorów danych. Istotne jest także podniesienie wiedzy i kompetencji 24 doktorantów Politechniki Śląskiej. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2018 r. do końca września 2022 r.

Drugi z nagrodzonych to „Program nowoczesnych studiów doktoranckich w dziedzinie systemów cyber-fizycznych”. Na jego realizację przyznano dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł. Zapewni stabilne wsparcie dla rozwoju młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i wypromuje nowych doktorów, którzy staną się liderami zespołów badawczych. W ramach projektu na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki zostanie opracowany i wdrożony nowatorski program studiów doktoranckich, a jego zadaniem będzie wypromowanie pierwszej grupy wysokiej klasy naukowców doktorów dla potrzeb wydziału, uczelni oraz regionu.

Dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymało 28 projektów z uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Łącznie NCBR przeznaczył ponad 63 mln zł w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj