Dalszy rozwój umiędzynarodowienia, zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie kształcenia i aktywny udział w rozwoju regionu – to wyzwania na najbliższy rok. 

Tradycyjnie w gmachu Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej spotkała się wspólnota uczelni oraz zaproszeni goście. Uroczystość w imieniu rektora prof. Arkadiusza Mężyka poprowadził prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. 

Podczas wystąpienia wskazał, że Politechnika Śląska już w pierwszych dniach agresji uruchomiła program pomocy i wsparcia dedykowany obywatelom Ukrainy. Uczelnia przygotowała program rekrutacyjny dla ukraińskich studentów chcących rozpocząć studia od pierwszego semestru i dla studentów deklarujących chęć kontynuacji studiów podjętych na Ukrainie. Wspierała także ukraińskich nauczycieli akademickich, zatrudniając ich na uczelni. Politechnika Śląska realizuje program „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, obejmujący studia na wszystkich kierunkach, prowadzenie prac nad rozprawą doktorską i inne formy kształcenia, takie jak kursy językowe czy kursy przygotowawcze.  Oferuje również wsparcie psychologiczne i prawne. 
W planach na najbliższe 12 miesięcy politechnika musi uwzględnić wiele wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, także w związku z trudną sytuacją gospodarczą. Sprawne funkcjonowanie uczelni będzie wymagać wprowadzenia szeregu działań organizacyjnych i programów oszczędnościowych. 


Politechnika Śląska kształci ponad 17.5 tys. studentów. W tym roku przyjęto na studia blisko 5,5 tys. osób, z tego 300 osób to studenci z zagranicy, w tym 60 z Ukrainy.

W planach uczelni na najbliższy rok są także m.in.: kontynuacja inwestycji w rozwój nowoczesnego kształcenia przez zwiększenie liczby projektów PBL (kształcenie projektowe), jak i zaangażowanych w nie studentów oraz pracowników; umożliwianie studentom coraz lepszego przyswajania wiedzy przez realizowanie tematów badawczych pozyskanych z przemysłu lub we współpracy z partnerami zagranicznymi; systematyczne zwiększanie nacisku na realny udział otoczenia gospodarczego w procesie formułowania treści programowych i realizacji nowych form kształcenia; wprowadzanie dłuższych praktyk i staży, inwestowanie w studia MBA oraz studia dualne.

(mat.pras. Politechnika Śląska)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj