Rozpoczną działalność od września, a ich zadaniem będzie  stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych.
W liceach akademickich pod patronatem Politechniki Śląskiej przewidziano dwa profile kształcenia: politechniczny oraz architektoniczny. Będą obowiązywać programy autorskie, poszerzające podstawy programowe z przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Uzupełnieniem kształcenia podstawowego  stanie się oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi politechniki. W Gliwicach  liceum będzie miało siedzibę na wydziale architektury przy ul. Marcina Strzody.  

– Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie im nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu stanie się możliwe przygotowanie do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych. Co ciekawe, bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom liceów akademickich fakultatywny udział w wybranych zajęciach na studiach, z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Akademickie llicea Politechniki Śląskiej w Rybniku i Gliwicach to szkoły publiczne, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje śląski kurator oświaty. Organem prowadzącym będzie politechnika.
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • adiunkt 2018-02-13 21:14:55
    Najlepiej porozdawac dyplomy mgr jeszcze zanim zaczna studia.