Andrzej Sługocki w rozmowie z Markiem Kuźniewiczem, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach o aktualnej sytuacji na rynku pracy.