W 2018 roku w Pilchowicach mieszkańcy postanowili, że dotychczasowy wójt będzie miał możliwość kontynuacji swoich działań.
W pierwszej połowie kadencji wiele zmieniło się w Pilchowicach. Powstały nowe drogi, te o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców, jak DW 921 zostały w części przebudowane. Przygotowano dokumentację kolejnych inwestycji drogowych i prowadzone są intensywne zabiegi, by pozyskać finansowanie zewnętrzne. 

Powstały trzy centra przesiadkowe: w Wilczy, Stanicy i Żernicy, które w znaczący sposób ułatwią komunikację z najbliższą okolicą. Prowadzone są rozmowy na temat dodatkowych połączeń autobusowych zarówno do Gliwic jak i Rybnika.

Przygotowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę nowego ośrodka zdrowia w Pilchowicach, rozbudowano przedszkole w Żernicy.

W obecnej kadencji zaplanowano i rozpoczęto duże inwestycje wodno-kanalizacyjne. Rozbudowano stację oczyszczania ścieków w Żernicy. Na ukończeniu jest budowa oczyszczalni ścieków w Pilchowicach. Powstały także długo oczekiwane nitki kanalizacji sanitarnej. Były to wielomilionowe inwestycje, możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wszystkie, duże inwestycje mogły być zrealizowane dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami, zarówno rządowymi, jaki i samorządami wszystkich szczebli. W Pilchowicach stawiamy na współpracę. Dzięki dobrym relacjom z sąsiadami oraz dobrej współpracy w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zrealizowaliśmy wiele projektów służących poprawie komfortu życia mieszkańców.  

Ważnym elementem budowy aktywnego społeczeństwa jest Fundusz Sołecki. Co roku na ten cel przenaczamy ponad pół miliona zł i to sami mieszkańcy decydują na co wydać te pieniądze. 

Gruntownym zmianom poddawane są również obiekty sportowe. Na każdym z czterech znajdujących się w gminie stadionów piłkarskich, prowadzone są lub planowane w najbliższym czasie prace polegające na wymianie murawy, instalacji oświetlenia, systemu monitoringu. Przebudowywane są obiekty zaplecza sportowego. Nic dziwnego, że w gminie mamy aktywnych sportowców i miłośników zdrowego trybu życia.
Na uwagę zasługuje grupa biegaczy skupiona pod szyldem ZATYRANI. Nie tylko biegają, ale także potrafią skrzyknąc się, wziąć udział w biegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też zorganizować imprezę, na której spotkają się osoby chcące pomagać innym.

Na uwagę zasługuje także działanie Gminnego Ośrodka Kultury, którego pracownicy konsekwentnie budują dobrą atmosferę do aktywności w sferze kultury. Kultywowane są tradycje regionalne, powstają spektakle, w których występują również sami mieszkańcy. Tworzone pod auspicjami GOK-u projekty otrzymują granty ministerialne oraz doceniane są przez inne instytucje. 

To tylko niektóre inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w ostatnich trzech latach. 

Niezła kondycja finansowa gminy oraz zapał jej mieszkańców pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Zdjęcia: www.krzeminskifoto.com

Materiał partnera
 

 

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Mieszkaniec Pilchowic 2021-06-10 22:25:06
    Piękna reklama, szkoda tylko, że wprowadza w błąd. Budowy kanalizacji, oczyszczalni i inne opóźnione o co najmniej pół roku. Wyburzenie starej i budowa nowej oczyszczalni przygotowane i wykonane bez jakichkolwiek uzgodnień z mieszkańcami osiedla. Lekceważenie mieszkańców i dążenie do celu wbrew ich woli. Widać natomiast wielkie samozadowolenie władz. Na szczęście jest to ostatnia kadencja obecnego Wójta.