Kłopotliwa skarpa w Smolnicy czeka na dalszy rozwój sprawy, bowiem - choć wyniki ekspertyzy wskazały sprawcę, który odpowiada za osuwisko, ten odwołuje się od decyzji.  

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co zmieniło się w sprawie skarpy w Smolnicy, która z niewiadomych przyczyn stała się osuwiskiem. Wszystko zaczęło się od listu naszego czytelnika, który zwrócił uwagę na ziemię na jezdni oraz znaki na poboczu drogi powiatowej nr 2916 S na ul. Wiejskiej w Smolnicy. Znaki utrudniają poruszanie się po drodze, a to wszystko dlatego, że osuwisko zlokalizowane jest na zakręcie, brak jest dobrej widoczności przeciwnego pasa i w miejscu tym znajduje się zjazd z górki. ZDP w Gliwicach pod koniec sierpnia wprowadził zmianę w organizacji ruchu, która miała zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz uniknięcie powstania szkód materialnych i osobowych na odcinku drogi powiatowej, w przypadku, gdyby skarpa ponownie się osunęła. Kiedy problem osuwiska się pojawił – zlecono wykonanie ekspertyzy, która miała wyłonić sprawcę, odpowiadającego za taki stan rzeczy.

Ustalanie przyczyn 

W omawianym rejonie miała miejsce budowa gazociągu. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego zobowiązał Polską Spółkę Gazownictwa do wykonania ekspertyzy uwzględniającej badania geotechniczne skarpy. Ekspertyza miała na celu ustalenie, na ile wybudowany gazociąg przyczynił się do powstania osuwiska, a także wskazanie sposobu wykonania prac zabezpieczających teren. Jak czytamy w notatce z ZDP w Gliwicach - Przywrócenie stanu pierwotnego wstępnie przewidywane było do dnia 31.12.2022 r. jednak z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.11.2022 r., który nałożył na Polską Spółkę Gazownictwa obowiązek wykonania robót budowlanych mających na celu naprawę skarpy w terminie do dnia 30.04.2023 r., termin przywrócenia pierwotnej stałej organizacji ruchu przedłużony został do dnia 30.04.2023 r.

To jeszcze nie koniec

Finał sprawy znacząco się opóźni, bowiem Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. złożyła odwołanie od decyzji PINB, w związku z czym podany termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji, sprawę w dalszym ciągu będziemy monitorować.
pcs

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj