O dodatkowe 81,77 mln zł zwiększony zostanie budżet w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego woj. śląskiego.

Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie unijnego dofinansowania dla dotychczas realizowanych inwestycji transportu miejskiego. Poprawi to bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i turystów odwiedzających region, a metropolii śląskiej zapewni nowocześniejszy i bardziej ekologiczny transport publiczny.
10 mld zł przeznaczone na sektor niskoemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach, stawia go na trzecim miejscu pod względem wielkości w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zaraz po sektorze drogowym i kolejowym.

Łącznie z programu POIiŚ wsparcie otrzymało 13 projektów z transportu miejskiego ZIT Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Wartość tych inwestycji to 1,75 mld zł, zaś wsparcie funduszy europejskich wyniosło 952 mln zł. - Bardzo cieszy nas tak duże wsparcie rozwoju transportu miejskiego w województwie śląskim. To kolejny realizowany punkt w ramach „Programu dla Śląska”. Konsekwentnie zmieniamy oblicze transportu, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej, a region był skomunikowany - zaznacza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Zadaniem samorządów jest podnoszenie życia mieszkańców, dlatego inwestujemy znaczne środki na nowe obiekty sportowe, rewitalizujące obszary zielone, czy też na transport. W ostatnich latach wybudowaliśmy cztery centra przesiadkowe, przebudowaliśmy dwa wąskie gardła na DK81. W planach mamy Tramwaj na Południe, kolejne centra przesiadkowe czy przedłużenie ul. Bocheńskiego. Dzięki dodatkowym środkom te działania będziemy mogli zintensyfikować – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Kolejne środki na zmiany w obszarze niskoemisyjnego transportu w województwie śląskim to szansa na kontynuację pozytywnych zmian tego regionu, jakie zachodzą w ostatnich latach - mówi Mariusz Śpiewok wiceprezydent Gliwic.
Dotychczasowe projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych woj. śląskiego obejmują budowę nowych i modernizację istniejących linii tramwajowych wraz z zakupem taboru tramwajowego na terenie miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, zakup niskoemisyjnych autobusów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Jaworznie, budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, rozszerzenie systemu ITS na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dofinansowanie inwestycji w niskoemisyjny transport miejski będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. ZIT Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego jako jeden z dwóch (obok Warszawy) otrzymał największy przydział pieniędzy w wysokości 900 mln PLN.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj