Nowy most w Dąbrówce w gminie Wielowieś i chodnik w Paczynie w gminie Toszek są już czynne. Na obu tych inwestycjach zyska bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg. 
Most w Dąbrówce powstał w ciągu drogi powiatowej nr 2912 S na potoku Świbska Woda (Baba). Jego poprzednik, ze względu na fatalny stan techniczny, musiał zostać wyłączony z użytkowania. Spowodowało to dużą niedogodność dla kierowców. Droga stanowi bowiem połączenie centrum Dąbrówki z położonym w lesie szpitalem psychiatrycznym. Prowadzi także do polany Hubertus, gdzie stoi krzyż upamiętniający tzw. śląski Katyń. We wrześniu, w obchody rocznicy tragedii, w tym miejscu panuje duży ruch samochodowy. Nowy most był zatem bardzo wyczekiwaną inwestycją. 

Prace kosztowały 881 tys. zł, a wykonawcą była firma Agal z Rybnika. Powiat gliwicki otrzymał na to zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości blisko 325 tys. zł, zaś Wielowieś wsparła je kwotą 50 tys. Pozostałą cześć wydatków pokrył właściciel. 

Z kolei 170-metrowy odcinek chodnika przy ul. Wiejskiej w Paczynie powstał przy udziale finansowym Toszka. Gmina pokryła blisko połowę kosztów w kwocie 611 tys. Firma Eurotech zrealizowała fragment połączenia dla pieszych od placu Drzewnego do ul. Leśnej.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj