43 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej trafią do gmin w naszym regionie na działania związane z OZE (Odnawialne Źródła Energii), transportem rowerowym i poprawą warunków dla rozwoju MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw). 
Środki otrzymają: Tychy (20,5 mln zł na OZE), Ustroń (9 mln zł na projekt Rowerem przez Beskidy) oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (13,4 mln na poprawę warunków do rozwoju MŚP). Umowy wręczono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

W uroczystym przekazaniu dokumentów uczestniczył m.in. Bogdan Traczyk, prezes zarządu GAPR.

– Inwestujemy kolejne środki, by województwo śląskie się rozwijało. Stawiamy na odnawialne źródła energii, turystykę i rewitalizację terenów poprzemysłowych, co przełoży się na poprawę jakości powietrza, redukcję zanieczyszczeń i lepszą jakość życia. Wspieramy również sektor MŚP, bo małe i średnie firmy są motorem napędowym śląskiej gospodarki – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała środki na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Gliwicach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. 

Na poprzemysłowych, zdegradowanych gruntach po byłej koksowni powstanie pięć nowych działek pod działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu teren inwestycyjny Nowych Gliwic powiększy się o 9 ha. 

GAPR, właściciel Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, przygotuje infrastrukturę drogową i techniczną. Powstanie wewnętrzny układ dróg z trzema parkingami i chodnikami, fragment drogi łączącej je z ul. Bojkowską zostanie przebudowany. Tak samo jak pięć żelbetowych zbiorników na wodę. Zostaną zamontowane instalacje: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej, a także zewnętrzna, elektroenergetyczna z oświetleniem terenu oraz pompownie wód opadowych i ścieków sanitarnych. Zagospodarowana będzie również zieleń wokół inwestycji. 

– W grudniu 2018 r. GAPR zakupiła teren po byłej koksowni z myślą o przywróceniu tego zdegradowanego obszaru do obrotu biznesowego i nadaniu mu drugiego, nowego życia – mówi Sylwia Rudek-Matuszczak, dyrektor, prokurent w GAPR. – Przygotowaliśmy projekt budowlany i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Naszym celem jest przygotowanie nowych działek inwestycyjnych pod działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które dadzą zatrudnienie około stu osobom. Inwestycja będzie kosztować 22,5 mln zł, z czego niemal 13,4 mln udało się pozyskać ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie projektu już podpisano i aktualnie ruszyły prace związane z procedurą wyłonienia zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i nadzoru inwestorskiego. Szacowany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec marca 2022 r.

(san)

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj