W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarto, po remoncie, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów.
Powstał z połączenia dwóch pracowni: diagnostyki molekularnej i genomiki funkcjonalnej oraz diagnostyki molekularnej, funkcjonującej dotychczas w strukturze Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.  

Zakład zajmuje się diagnostyką dziedzicznych nowotworów (m.in. raka piersi,  jelita grubego, raka rdzeniastego tarczycy) oraz diagnostyką molekularną konieczną w terapiach celowanych w onkologii (rak jajnika, rak płuca, rak jelita grubego, czerniak). Uczestniczy w zewnętrznej europejskiej kontroli jakości dla badań genetycznych i molekularnych, m.in. w raku jelita grubego, płuc, piersi i jajnika, czerniaku.  

- W planach mamy uruchomienie nowoczesnej diagnostyki genetycznej dla pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, obejmującej ocenę pełnej sekwencji genów, które najczęściej ulegają mutacji w dziedzicznej postaci tego nowotworu – mówi dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, szefowa zakładu. 

(ml)  


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj