Prestiżowe nagrody Bene Meritus (z łac. dobrze zasłużony) trafiły w tym roku do rąk Barbary Terleckiej-Kubicius, dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.
Wyróżnienie przyznaje corocznie rada powiatu gliwickiego osobom, stowarzyszeniom i instytucjom, które najlepiej przysłużyły się społeczności naszego regionu. 
 
Barbara Terlecka-Kubicius stworzyła od podstaw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Zbudowała bardzo wysoko oceniany, zgrany zespół specjalistów: pracowników socjalnych, terapeutów, psychologów i specjalistów udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym. Zawsze można liczyć na jej pomoc, życzliwość, dobrą radę i cierpliwość. Wielokrotnie, poświęcając swój prywatny czas, spieszyła z pomocą, która owocowała tym, że dla kogoś, dla kogo nie było już żadnej nadziei, znowu zaświeciło słońce.

Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie spełnia z kolei bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym Knurowa i naszego powiatu, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia. Realizuje ją poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną, działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej, współdziałanie z rodziną uczestników i wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
(san)

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj