Głównym i podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach jest dostarczanie najwyższej jakości wody do naszych odbiorców. I na tym przedsięwzięciu skupiamy swoją uwagę.

W zakresie naszego działania są także usługi wspomagające zarówno inwestorów jaki i mieszkańców.

Aby obsługa naszych klientów była na jak najwyższym poziomie, na naszej stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl działa STREFA KLIENTA. Jest to miejsce, w którym znajdują się wszystkie przydatne informacje i wskazówki. Począwszy od trybu uzyskania warunków przyłączenia do sieci, złożenia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, odbioru tego przyłącza i zawarcia umowy. Można także dowiedzieć się co zrobić, gdy w pobliżu nieruchomości brak jest sieci wod-kan i kiedy przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci, czy co zrobić, aby podłączyć projektowaną inwestycję do sieci wodno-kanalizacyjnej w przypadku jej braku w rejonie nieruchomości, a także gdzie zwrócić się z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. 

W STREFIE KLIENTA opisane są wszystkie procedury, a także dołączone są gotowe do wypełnienia odpowiednie wnioski.

Zachęcamy do korzystania.

www.pwik.gliwice.pl/strefa-klienta

 

Realizujemy usługi pomiarowe i analityczne na potrzeby obszarów regulowanych prawnie:

 • badania wód do spożycia, wód głębinowych, 
 • badania wód powierzchniowych, 
 • badania wód podziemnych, 
 • badania wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego,
 • badania wód mineralnych i źródlanych,
 • badania wód technologicznych,
 • badania wody ciepłej w kierunku obecności bakterii Legionella sp. 
 • badania ścieków surowych/oczyszczonych,  
 • badania ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji, 
 • badania z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • badania osadów, odpadów.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w tym zakresie: www.pwik.gliwice.pl/strefa-klienta/tryb-zalatwiania-spraw/dzial-laboratorium/ lub do kontaktu poprzez zawarty na stronie formularz.

Świadczymy usługi w zakresie budowy przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej od opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej do podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
32 248 45 16 lub 32 428 44 39, bądź złożenie w siedzibie naszej firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pwik.gliwice.pl wniosku o opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i przygotowanie oferty na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej: https://pwik.gliwice.pl/strefa-klienta/formularze-do-pobrania/.

 

Przekaż nam TELEFONICZNIE stan PODLICZNIKA 

Dzwoniąc na numery: 32 428 44 41 lub 32 428 44 42 można przekazać o dowolnej porze dnia i nocy stan swojego podlicznika. Uruchomiliśmy automatyczny system rejestracji Państwa zgłoszeń. 

Wystarczy przygotować następujące dane:

 • imię i nazwisko odbiorcy usługi zgodnie z umową
 • adres miejsca poboru wody
 • stan podlicznika w metrach sześciennych.

Nie ma konieczności potwierdzania podanego stanu podlicznika u konsultanta. Wszystkie nagrania są odsłuchiwane i rozliczane na bieżąco.

 

Materiał partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj