Urządzenie znalazło się w ścisłym finale „Wielkie Wyzwanie – Energia”. Konkurs zorganizowało  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a stawką 1 milion złotych.

Z około 200 drużyn z całego kraju, które zgłosiły się do konkursu na opracowanie małej elektrowni wiatrowej do zastosowań w gospodarstwach domowych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób, 10 najlepszych wzięło udział w finałowym pojedynku.

Zaawansowana technologicznie turbina wiatrowa jest efektem współpracy zespołu specjalistów, w którego skład wchodzą: dr hab. inż. Zbigniew Buliński, dr inż. Tomasz Krysiński, dr inż. Aleksander Bodora, dr inż. Arkadiusz Domoracki, dr inż. Janusz Hetmańczyk, dr inż. Andrzej Latko, dr inż. Jarosław Michalak, dr inż. Sebastian Pawlak, mgr inż. Łukasz Marzec, mgr inż. Jakub Tumidajski, inż. Piotr Eliasz oraz konstruktor Bartłomiej Holik.

Opracowana w Gliwicach turbina wiatrowa zalicza się do grupy turbin o pionowej osi obrotu (ang. vertical-axis wind turbine, VAWT) i została wykonana w wariancie z czterema pionowymi łopatami (tzw. H-rotor). W pełni działający prototyp urządzenia zaprojektowano od podstaw na gliwickiej uczelni, wykorzystując do tego wiedzę ekspercką wspomaganą zaawansowanymi metodami obliczeniowymi i symulacjami.

Część komponentów turbiny zostało wykonanych nowoczesną metodą drukowania 3D w gliwickim Technoparku w firmie TB Technology. Wirnik turbiny odpowiadający za przetwarzanie energii kinetycznej wiatru na pracę mechaniczną został zoptymalizowany z wykorzystaniem zaawansowanych metod obliczeniowych, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej sprawności tego procesu.

Ponadto, opracowana elektrownia wiatrowa została wyposażona w nowoczesny, wolnoobrotowy generator z magnesami trwałymi bezpośrednio sprzęgnięty z turbiną wiatrową, wydajny chemiczny zasobnik energii LiFePO4 oraz dedykowany energoelektroniczny przekształtnik AC/DC wraz z mikroprocesorowym systemem sterowania. Przekształtnik AC/DC umożliwia pracę turbiny z maksymalną efektywnością przetwarzania energii wiatru i odpowiada za kierowanie tej energii do akumulatora lub/i do odbiornika. Mikroprocesorowy system sterowania nadzoruje pracę turbiny, akumulatora i zarządza obciążeniem. Gwarantuje również bezpieczną, bezobsługową pracę urządzenia.

Prace koncepcyjne i projektowe były od początku ukierunkowane na opracowanie rozwiązania, które możliwie najlepiej spełniałoby wymagania dla przydomowej elektrowni wiatrowej. Kluczowymi cechami takiego urządzenia są niski poziom emisji hałasu, niska wrażliwość na zmiany kierunku wiatru i jego turbulizację oraz możliwość pracy już przy niskich prędkościach wiatru. Opracowane rozwiązanie jest wyposażone w wydajny magazyn energii, co w przyszłości ułatwi budowanie zeroemisyjnych oraz zeroenergetycznych domów jednorodzinnych – podkreślają twórcy rozwiązania.

Warto także dodać, że do finałowej dziesiątki tego konkursu zakwalifikowała się również druga turbina opracowana w tym zespole, której konstrukcja zalicza się do turbin typu Savonius.
Podium konkursu ukształtowało się następująco: I miejsce – MMB Team (Gdańsk), II miejsce – Chinook Team (Gliwice), III miejsce – WindCraft (Kobyle).

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj