Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022. Wnioski będą przyjmowane do 22 czerwca 2023 r.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice są przyznawane za osiągnięcia w zakresie tworzenia, organizowania i upowszechniania kultury zarówno za 2022 rok, jak i  za całokształt działalności.

Warto wiedzieć, że nagroda za całokształt działalności artystycznej może zostać przyznana danemu kandydatowi tylko raz. Z kolei nagrodę za osiągnięcia w działalności twórczej może otrzymać zarówno artysta uznany, jak i młody twórca, który w dniu składania wniosku nie skończył 30 lat. 

Laureatami mogą zostać osoby fizyczne zamieszkałe w Gliwicach lub osoby prawne i inne podmioty, których siedziba mieści się w naszym mieście. 

Wnioski konkursowe mogą składać instytucje kultury, szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury, indywidualni twórcy oraz radni Rady Miasta Gliwice. 

Zgłoszenia należy dokonywać na specjalnych formularzach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 – Biuro Podawcze na parterze). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 czerwca 2023 roku. W przypadku wysyłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do UM. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu pod nr. tel. 32/239-12-84.

Regulamin i formularz wniosku są dostępne na stronie kultura.gliwice.eu w zakładce Nagrody w dziedzinie kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu w zakładce Urząd Miejski -> Kultura i sport -> Nagrody w dziedzinie kultury.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Prezydent Miasta Gliwice przyznał trzy nagrody. Nagrodę za osiągnięcia w 2021 r. otrzymała aktorka Aleksandra Maj. Nagrodą za całokształt działalności została uhonorowana artystka, plastyczka Ewa Zajler-Płatek. W kategorii „Młodzi twórcy” została nagrodzona skrzypaczka i kameralistka Alicja Miruk-Mirska. 

Materiał opublikowany na zlecenie UM Gliwice

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj