Projekt „Wirtualnych wystaw wiele... w Muzeum w Gliwicach” otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego celem jest rozbudowanie strony internetowej muzeum i przekształcenie jej w interaktywną platformę, umożliwiającą twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych, m.in. przez aranżowanie trójwymiarowych, wirtualnych sal wystawienniczych, w których rolę eksponatów pełnić będą wizerunki zdigitalizowanych zabytków.

W przypadku jednego z tematycznych modułów wystawienniczych, poświęconego historii miasta („Wirtualny portret Gliwic”),  program pozwoli na uzupełnienie projektowanej ekspozycji (obok przygotowanych zabytków) o materiały wgrywane przez samych użytkowników (np. zdjęcia miejsc, architektury, pamiątek, rysunki). Autorką projektu jest Ewa Chudyba, która przez lata tworzyła dział edukacji i promocji muzeum.

„Kultura w sieci” spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: zgłoszono łącznie 5948 wniosków. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1182 zwycięskie projekty.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj