Gliwicka Opozycja 1945-1990 - www.opozycja.muzeum.gliwice.pl - jest poświęcony uczestnikom szeroko pojętego oporu społecznego, działaczom różnych nurtów i środowisk, ludziom odważnym, zaangażowanym w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanym przez komunistyczny reżym. 
Portal, nad którym prace trwają od 2018 roku, powstał z inicjatywy dyrektora Muzeum w Gliwicach, Grzegorza Krawczyka, przy współpracy z historykami Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. W jednym miejscu udało się zgromadzić informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Projekt ma charakter otwarty, a portal będzie systematycznie rozbudowywany. 

W czerwcu 2019 r. mija trzydzieści lat od momentu, kiedy większość Polaków, biorących udział w częściowo demokratycznych wyborach parlamentarnych, pokazała rządzącym czerwoną kartkę. Zmiany, jakie nastąpiły w kolejnych miesiącach, doprowadziły do demontażu systemu komunistycznego i umożliwiły przejście do rządów demokratycznych oraz gospodarki wolnorynkowej. 

Wydarzenia te, określane mianem bezkrwawej rewolucji, nie byłyby możliwe, gdyby nie konkretne działania podejmowane wcześniej przez ludzi antyreżimowej opozycji, dziś często zapomnianych i tym samym nieznanych – działania niezwykle ważne, nie tylko przez utorowanie drogi do Polski niepodległej i demokratycznej, ale również jako świadectwo niezłomności postaw w obliczu zagrożenia represjami, inwigilacją ze strony policji politycznej, konsekwencjami w pracy czy ostracyzmem środowiskowym.

- Muzeum w Gliwicach jest instytucją mającą za zadanie dokumentować i popularyzować najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów miasta, również tych najnowszych. Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się wraz z upływem czasu sfer osobistej i zbiorowej niepamięci, w czerwcu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem jest zebranie relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych. 

Chcemy również zgromadzić i zachować dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, wydawnictwa niezależne i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że portal internetowy spełni swą rolę informacyjną i edukacyjną. Projekt ma charakter rozwojowy. Nie chcemy ograniczać się jedynie do ostatniej dekady PRL. 

Planujemy systematycznie rozbudowywać nasz serwis, uzupełniać go o nowe treści. Na stronie internetowej prezentujemy teksty, nagrania, fotografie, grafiki i dokumentację ikonograficzną pochodzącą ze zbiorów własnych, jak i placówek archiwalnych oraz kolekcji prywatnych, w tym osobiste pamiątki osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe opracowano na potrzeby niniejszego portalu. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

W ramach portalu znajdą się biogramy takich działaczy gliwickiej opozycji, jak m.in. Władysław Sulecki, Ryszard Kościesza-Kuszełeyko, Jan Tadeusz Żeliński, Jadwiga Rudnicka, Jan Mazurkiewicz, Marian Krzaklewski, o. Jan Siemiński,  Marian Maciejczyk, Andrzej May-Majewski, Barbara Kozłowska, Zbigniew Siemaszko, Tadeusz Drzazgowski, Andrzej Gałażewski, Władysław Kostrzewski, Bogusław Choina. 

Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby portalu Gliwicka Opozycja 1945-1990. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem.
 
Posiadasz interesujące materiały, które mogą wzbogacić portal? Chcesz podzielić się wspomnieniami?
Napisz: 
opozycja@muzeum.gliwice.pl

Portal prowadzi: 
Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice 
tel.: 32 231 08 54/fax: 32 332 47 42
info@muzeum.gliwice.pl

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj