Już są dostępne dwa najpoczytniejsze tytuły: bestseller Bogusława Tracza „Gliwice. Biografia miasta” oraz „Dziewczę z Gliwic i inne opowieści o oblężeniu Gliwic w czasie wojny trzydziestoletniej” w wyborze i tłumaczeniu Krzysztofa Żarskiego i Sebastiana Rosenbauma. 
Niebawem kolejne wydawnictwa muzealne. – Zwłaszcza te, o których dostępność często jesteśmy pytani, a których nakłady są na wyczerpaniu. Dzięki formie elektronicznej będziemy mogli mieć je ze sobą niezależnie od okoliczności (i objętości książek) – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach i podkreśla, że wybrane muzealne publikacje będzie można pobierać bezpłatnie.
 
- Staramy się, by z naszej strony można było niebawem pobrać bezpłatnie wszystkie tomy „Rocznika Muzeum w Gliwicach” i wszystkie części popularnej serii „Gliwice znane i nieznane” - dodaje Krawczyk. 
 
 
 
Muzeum zaprasza do lektury w formatach epub i mobi. Zakupu i pobrania e-booków można dokonać przez stronę internetową Muzeum w Gliwicach www.muzeum.gliwice.pl  (zakładka „Nasza księgarnia” – bądź kontaktując się mailowo (redakcja@muzeum.gliwice.pl).

 
„Gliwice. Biografia miasta” autorstwa Bogusława Tracza

Muzealny bestseller, wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2018

Wydana przez muzeum popularnonaukowa monografia „Gliwice. Biografia miasta” to licząca prawie sześćset stron publikacja, omawiająca historię Gliwic od pradziejów po wiek XXI, aż do 2018 roku. Dzieje Gliwic zostały zaprezentowane zgodnie z porządkiem chronologicznym, rozpoczynając od najstarszych śladów obecności człowieka w granicach współczesnego miasta i jego okolic, z uwzględnieniem uwarunkowań geograficzno-klimatycznych, mających wpływ zarówno na mezolityczne osadnictwo, jak i na industrializację oraz rozwój miasta w XIX i XX wieku. 

Należy podkreślić, że w miarę dostępności źródeł autor przybliża koloryt życia codziennego w mieście na wszystkich etapach jego rozwoju, od średniowiecza po czasy współczesne, a także mozaikę społeczno-kulturową Gliwic, w tym ich religijną specyfikę, omawia również kwestie podstawowe dla identyfikacji mieszkańców – pochodzenie nazwy czy herbu, biografie bohaterów lokalnego świata. Analizując dzieje Gliwic, Bogusław Tracz ukazuje ich znaczenie polityczne i gospodarcze na tle innych miast (nie tylko górnośląskich) i regionów, a także ich wzajemne relacje. W całokształcie narracji uwypukla się fakt, iż mimo bliskości ważnych ośrodków o pozornie zbliżonych „biografiach”, historia Gliwic stanowi unikalną wartość. Szczególną uwagę autor skierował na wiek XX, co stanowi niewątpliwy atut książki. Bogusław Tracz wyjaśnia procesy, którym podlegało miasto i jego mieszkańcy w czasach nam najbliższych, mających bezpośrednie przełożenie na współczesną rolę i znaczenie Gliwic, a także dalsze kierunki ich rozwoju.

 Gliwice. Biografia miasta” to książka będąca owocem wieloletnich badań Bogusława Tracza, inicjatorem jej powstania był dyrektor Muzeum w Gliwicach – Grzegorz Krawczyk. „Gliwice. Biografia miasta” jest przede wszystkim książką „do czytania”. Będąc zwięzłym kompendium dziejów miasta i regionu, posiada jednocześnie walor literacki, w tym sensie jaki przynależy on historiografii popularyzatorskiej i esejom historycznym.

 

„Dziewczę z Gliwic i inne opowieści o oblężeniu Gliwic w czasie wojny trzydziestoletniej” – wybór i tłumaczenie Krzysztof Żarski i Sebastian Rosenbaum

Trzy opowieści spod znaku płaszcza i szpady: cierpienia miłości, ojcowska tyrania i podstęp odrażającego zalotnika – a w tle oblężenie Gliwic podczas wojny trzydziestoletniej  i heroiczna śmierć bohaterki. Rozkwita w nich romans, jest obowiązkowy czarny charakter, a nam – czytającym – jak gliwickim pensjonarkom sprzed wieku – łza może zakręcić się w oku. Trzy powieści i jeden historyczny szkic, zamieszczone w tym tomie, powstały w latach 1832, 1911, 1927 i 1940. Powieści zdążyły do chwili obecnej mocno zwietrzeć, nigdy zresztą nie zaliczały się do pierwszej ligi literatury regionalnej; szkic nie do końca odpowiada obecnym wymogom stawianym przed artykułem naukowym. Czemu więc przypominamy i przekładamy na język polski te staroświeckie dziełka zapomnianych niemieckich autorów: Adolpha Hänischa, Hugo Gnielczyka-Eichhofa, Hermanna Ehrena i Oswalda Völkela? Odpowiedzią jest wspólny mianownik, łączący te tak bardzo różne prace: oblężenie Gliwic w dobie wojny trzydziestoletniej. Ten drobny epizod owej wojny, główny motyw prezentowanych tekstów, stał się z czasem bodaj najważniejszą gliwicką legendą, jak mało która opowieść wpisaną w pamięć kulturową społeczności miasta nad Kłodnicą.

 

Osobom, które nie posiadają czytników, proponujemy zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania np. Calibre: https://calibre-ebook.com/download
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj