W trakcie trzydziestoletnich badań wykopaliskowych gliwickie muzeum pozyskało niezwykle cenną kolekcję przedmiotów. To  ponad 8000 sztuk.

Muzeum w Gliwicach zostało nominowane w najbardziej prestiżowym polskim konkursie muzealnym „Sybilla” za najwybitniejsze dokonania w kategorii projekty naukowo-badawcze. Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 31 maja 2023 na Zamku Królewskim na Wawelu.

Nominację uzyskał, realizowany przez kilka ostatnich lat przez Dział Archeologii gliwickiego muzeum, projekt „Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16), powiat gliwicki”. Pozwolił on, w 30 lat po zakończeniu badań wykopaliskowych na tym cennym dla dziedzictwa archeologicznego Górnego Śląska stanowisku, wydać dwutomową publikację „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku” autorstwa Moniki Michnik, Karola Dzięgielewskiego i Aldony Garbacz-Klempki, współpracujących z zespołem naukowców z wielu ośrodków badawczych w Polsce. Celem ogólnopolskiego Konkursu, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami oraz wyrażenie uznania dla ich autorów, a także propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnych.

 -Bardzo się cieszę z nominacji. To wielka przyjemność gdy wieloletnie prace muzealne zostają zauważone i docenione. Realizowany projekt naukowo-badawczy, którego efektem jest interdyscyplinarna monografia stanowiska w Świbiu, to owoc pracy nie tylko obecnego zespołu naukowego, ale również moich poprzedniczek, pracowników działu, a przede wszystkim naszej macierzystej placówki muzealnej czynnie wspierającej te działania – mówi Monika Michnik, kierownik działu archeologii Muzeum w Gliwicach.
Nominowany projekt naukowo-badawczy jest wieloaspektowym opracowaniem cennego stanowiska dla dziedzictwa archeologicznego Górnego Śląska. W trakcie trzydziestoletnich badań wykopaliskowych gliwickie muzeum pozyskało niezwykle cenną kolekcję przedmiotów (ponad 8000 sztuk) ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych o proweniencji miejscowej oraz importów o doskonale udokumentowanym kontekście funeralnym. Wysoką wartość naukową mają także zachowane fragmenty tekstyliów oraz pozostałości drewnianych konstrukcji grobów. Było to jedno z nielicznych, dużych tzw. birytualnych cmentarzysk grupy górnośląsko-małopolskiej, badanych od lat 60. XX wieku, które do tej pory nie zostało wprowadzone do szerszego obiegu naukowego.

- Naszym zamiarem było domknięcie wieloletnich badań prowadzonych na tym nieodległym od Gliwic cmentarzysku zwieńczając je wydaniem profesjonalnej monografią zawierającej nie tylko klasyczną prezentację źródeł archeologicznych, ale także szereg analiz archeologicznych i specjalistycznych, które odzwierciedlają aktualną wielokierunkową refleksję metodologiczną oraz interdyscyplinarne badania w archeologii. Prace związane z opracowaniem cmentarzyska rozpoczęto w dziale archeologii porządkując dostępną dokumentację polową wraz zabytkami, by przygotować katalog stanowiska. Zostały one w zintensyfikowane w latach 2021 – 2022 dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratuluję autorom i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w nominowanym projekcie. A Gliwiczan zachęcam do oddania na niego głosu w plebiscycie publiczności na Wydarzenie Muzealne 2022 roku” – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj