Jednym z rządowych priorytetowych programów mających na celu walkę ze skutkami suszy i ochronę zasobów wodnych jest program Moja Woda. Dotychczasowe jego edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie m.in. systemów wykorzystania wód opadowych. Obecnie trwa oczekiwania na uruchomienie kolejnej edycji programu.

Dofinansowanie z programu Moja Woda można otrzymać na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
Wchodzi w to m.in. zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:
- do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji;
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
- do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych - np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).
Maksymalne wsparcie dla jednego beneficjenta wynosiło dotąd do 5 tys. zł, a poziom refundacji obejmował nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Informacji na temat rozpoczęcia naboru do kolejnej edycji programu Moja Woda należy szukać na stronie www.wfosigw.katowice.pl, pisząc na adres mojawoda@wfosigw.katowice.pl lub dzwoniąc na numer tel. 32 722 77

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj