MDK ogłosił rekrutację na rok szkolny 2022/2023.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach rozpocznie rok szkolny 2022/2023 w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ale będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Do 24 czerwca można składać wnioski o przyjęcie dziecka na wybrane zajęcia.
Do wyboru są zajęcia z rysunku, malarstwa i grafiki, rzeźby, gitary i keyboardu, tańca, śpiewu i teatru oraz fotografii i filmu. eMDeK prowadzi także nabór do zespołów muzycznych oraz do koła zajmującego się produkcją muzyczną.

Formularz wniosku oraz Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie MDK (mdk.gliwice.pl). 11 lipca do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zajęć. Pomiędzy 11 a 15 lipca rodzice będą zobowiązani potwierdzić udział dziecka w zajęciach. 18 lipca komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę osób przyjętych oraz liczbę ewentualnych wolnych miejsc na poszczególne zajęcia. Jeśli takowe będą, nabór uzupełniający na nie rozpocznie się właśnie 18 lipca.
Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować do sekretariatu MDK, pod numerem telefonu 32 232 69 54, mailowo: rekrutacja@mdk.gliwice.pl lub osobiście: pok. 46, Barlickiego 3.

aku

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj