Podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego 30 maja czworo mieszkańców naszego terenu uhonorowano odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
Wyróżnienia trafiły do rąk Hanny Drosd, Elżbiety Kupskiej, Józefa Schütza i Józefa Wałacha.
Hanna Drosd udekorowana została srebrną odznaką. Jest długoletnim (od 1999 r.) powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego powiatu gliwickiego, z wykształcenia architektem. 

Elżbieta Kupska otrzymała złotą odznakę. To była już długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach, a także propagatorka harcerstwa. Przez długi czas pełniła funkcję komendantki Szczepu ZHP Śląsk i komendantki Hufca ZHP Pyskowice. Nie ustaje w działalności, organizuje wycieczki dla członków ZNP w Pyskowicach i współdziała ze Sztabem Miejskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Józefa Schütza uhonorowano srebrną odznaką. Od dwudziestu lat pełni on stanowisko sołtysa Wielowsi, całe życie związany jest z pracą społeczną. Dzięki jego wysiłkom oraz, jak sam podkreśla, staraniom całej społeczności dziś Wielowieś jest jedną z ładniejszych wiosek w naszym województwie. Sołtys miał ogromny wkład m.in. w reaktywowanie Spółki Wodnej w Wielowsi i tutejszego koła gospodyń wiejskich. Wciąż działa, organizując liczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Złotą odznakę odebrał Józef Wałach, również z Wielowsi. To były wieloletni radny gminy, pełniący także, nieprzerwanie od 1993 r., funkcję prezesa Zarządu Stacji Caritas Diecezji Gliwickiej w Wielowsi – pierwszej, jaka powstała w diecezji. Jest niezwykle aktywny społecznie, energiczny i pełen pomysłów. Organizuje przedsięwzięcia charytatywne i pomocowe, wspiera potrzebujących, aktywizuje młodzież. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj