Master Class vs Young Blood to międzynarodowa wystawa plakatu muzycznego/jazzowego realizowana w Gliwicach od sierpnia do listopada już po raz drugi. Idea to pokazanie i promowanie plakatu jako formy sztuki wysokiej, wymiana doświadczeń i konfrontacja spojrzeń na współczesną grafikę plakatową.

Elementy składowe projektu to wystawa dostępna dla widzów w miejscach nietypowych, postindustrialnych, historycznych – w Gliwicach będzie to licząca ponad 150 lat Hala Modeli GZUT (Wincentego Pola 7 – 13), gdzie wystawa będzie dostępna w sierpniu dla zwiedzających, ale także prezentacje multimedialne w ramach wystawy, ekspozycja online, wydanie katalogu wystawy – realizacja tych elementów od sierpnia do listopada. Podczas wystawy dla publiczności będą realizowane happeningi i koncerty muzyczne. Wszystkie elementy projektu dostępne bez opłat dla odbiorców. W pierwszej edycji spłynęło blisko 600 prac z 38 krajów (w tym tak – wydawałoby się – egzotycznych jak Irak, Iran, Kambodża), z czego jury wybrało do wystawy 150 prac. W momencie powstawania tego artykuły wiadomo już, że spłynęło ponad 1600 prac, z całego świata.

„Master Class vs Young Blood” to temat wielowymiarowy i od twórców zależy, który jego aspekt zdecydują się pokazać. Czy to będzie jeden z tych światów osobno? Czy poświęcić plakat wybranemu twórcy z panteonu mistrzów jazzu, czy może wschodzącej gwieździe? Czy może pokazać różnice między tymi światami, a może ich wzajemne przenikanie lub współpracę? Organizator pozostania swobodę interpretacji.

Idea to sięganie do tematów muzycznych, około jazzowych związanych z historią jazzu, ze hasłem jazz traktowanym jako zjawisko społeczne, ale także z aktualnymi spojrzeniami na muzykę, na improwizację muzyczną.

W roku 2022 wystawa i konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach tematycznych. Temat/kategoria główna to hasło „Make Jazz Not War”. Druga kategoria pozostaje otwarta „open category”.

Cele projektu to:
- budowanie wizerunku plakatu jako formy sztuki, czynnika wpływającego na postawy społeczne, elementu, który nie musi być prostacki w formie i banalny w przekazie,
- ukazywanie najlepszych wzorców przekazu poprzez grafikę plakatową,
- ułatwienie dostępu do sztuki plakatowej odbiorcom,
- stworzenie przestrzeni wymiany myśli artystycznej – ukazanie w jednej przestrzeni twórców z bardzo różnych rejonów kulturowych.


Jury pod kierownictwem kuratora wystawy ocenia i wybiera prace do wystawy. Zgłoszenia mają spływać w kategoriach Master Class, czyli wykładowcy uczelni artystycznych, doświadczeni i uznani twórcy oraz Young Blood, czyli studenci i absolwenci uczelni artystycznych, młodzi twórcy z całego świata.
Prace będą także dobierana w dwóch podgrupach, z podziałem na druk i wystawę w realu, oraz na prezentacje multimedialne dostępne w tej samej przestrzeni i czasie.

Projekt oddziałuje na odbiorcą w dwójnasób:
- podczas wystawy dostępnej bez opłat w Hali Modeli GZUT w Gliwicach w sierpniu, gdzie część spotkań będzie dostępna z happeningami i koncertami,
- podczas wystawy online – dostępnej dla każdego odbiorcy w dowolnie wybranym czasie.
Wstęp wolny.

Zaprasza organizator, czyli Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Materiał partnera

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj