Piotr Wieczorek nie jest już zastępcą prezydenta miasta. Jak poinformował nas Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta, Zygmunt Frankiewicz odwołał pierwszego ze swoich zastępców, Piotra Wieczorka. Stało się tak ze względu na zły stan zdrowia wiceprezydenta. Był on zastępcą od 2002 r. Wcześniej członkiem zarządu miasta. 
Pierwszym wiceprezydentem, który przejął wiele funkcji Wieczorka, został teraz Adam Neumann (dotychczas II zastępca). Zaś nowym drugim zastępcą – Mariusz Śpiewok, rybniczanin, dotychczasowy dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 

W przeszłości Śpiewok pracował już w gliwickim magistracie oraz MZUK, gdzie pełnił funkcję zastępcy szefa tej jednostki. 

Nowy wiceprezydent ukończył Wydział Organizacji i Zarządzenia Politechniki Śląskiej oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Śpiewok będzie nadzorował realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych. Prowadzi też nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przypomnijmy, że trzecim zastępcą prezydenta jest Krystian Tomala. 

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Śpiewok, Piotr Wieczorek. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj