Mała retencja wody to pojęcie odnoszące się do praktyk, które mają na celu zatrzymywanie wody na małych obszarach, zwykle na poziomie gruntowym, w celu ograniczenia erozji gleby, poprawy jakości wody, zwiększenia bioróżnorodności i zapobiegania powodziom. To zadania bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

Rodzaje małej retencji

Retencja to zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Dzięki temu zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Retencjonować wodę można na różne sposoby, w tym m.in. za pomocą zbiorników retencyjnych, zatok filtracyjnych lub basenów infiltracyjnych, zieleni miejskiej, tarasów uprawnych czy systemów nawadniania kropelkowego.

Najstarsze przykłady małej retencji

Odnaleźć je można już w czasach starożytnych cywilizacji, takich jak Egipt, Mezopotamia i Chiny, gdzie zbiorniki wodne były budowane w celu magazynowania wody na czas suszy i zapobiegania powodziom. Jednym z przykładów są systemy irygacyjne w starożytnym Egipcie, które miały na celu  przeprowadzić wodę z Nilu na pola uprawne, aby zapewnić stały dostęp wody dla upraw.
Również starożytni Chińczycy i Rzymianie budowali zbiorniki retencyjne, aby magazynować wodę na czas suszy i zapobiegać powodziom.
Systemy nawadniania w starożytnej Mezopotamii, podobnie jak w Egipcie, miały na celu przeprowadzić wodę z rzek na pola uprawne.
Te i inne praktyki małej retencji były stosowane przez wieki i przyczyniły się do zwiększenia produktywności rolnictwa, poprawy jakości wody i zapobiegania klęskom żywiołowym.

wstecz

Komentarze (2) Skomentuj

  • Horst 2023-04-27 12:29:53

    ... i dlatego władze Gliwic robią wszystko, żeby tej retencji nie było. Dla mniej zorientowanych przypominamy najważniejsze 1. Zmasakrowano Wilcze Doły, żeby wybudować tam wielki, betonowy suchy zbiornik. 2. Wciąż wraca sprawa polderów na Słowackiego. 3. Betonuje się każdy najmniejszy kawałeczek terenu w centrum, sadząc jednocześnie drzewka w betonowych donicach, które zresztą nie mają żadnych szans na przetrwanie (ale wg jednego z wiceprezydentów to takie nowoczesne podejście do zieleni miejskiej). 4. Byl pomysł zlikwidowania ogrodków działkowych za Politechniką i wybudowania tam jeszcze większego suchego niż na Wilczych Dołach betonowego zbiotnika retencyjnego. Sprawa ucichła, ale spodziewamy się, że niestety może wrócić. A tymczasem #wfośigw zamawia, zapewne w dobrej wierze, teksty o malej retencji w Nowinach Gliwickich... #chichotlosu

    • Em. 2023-04-28 13:14:31

      Racja , zakłamanie włodarzy i tzw. miejscowych mediów powala, czy ktoś wreszcie zacznie mówić otwarcie o prawach mieszkańców do zielonych terenów i rekreacji w miejscu zamieszkania, radni obudzcie się , też tu mieszkacie - wy i wasze dzieci. Wy, którzy twórzcie przyszłość miasta zróbcie coś dla środowiska, sadzenie drzewek i klombikow wzdłuż ulic to dobry dla was PR a poza tym to pozory, - mzuk ma co robić i podlewać- finansowe perpetum mobile