Od trzech lat w nadleśnictwie Rudziniec, realizowane są inwestycje związane z małą retencją.

Około trzy tysiące metrów sześciennych mułu (to blisko 40 wypełnionych po brzegi wagonów kolejowych) wywieziono z zespołu zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w leśnictwie Ciochowice (gmina Toszek). Tym samym przywrócono ich pierwotną funkcję gromadzenia zasobów wodnych.
Przedsięwzięcie, będące elementem szerszego, ogólnopolskiego programu realizowanego przez Lasy Państwowe, kosztowało ponad 680 tysięcy złotych. Zadanie współfinansowała Unia Europejska.

Dwa zbiorniki, zlokalizowane na rowie melioracyjnym będącym dopływem toszeckiego potoku, mają stuletnią historię i jako element gospodarki leśnej wzbogacały bilans wodny tamtejszych terenów przez dziesięciolecia. Niestety, w wyniku zamulenia straciły zdolności gromadzenia zasobów i ich magazynowania.
– Dlatego tak ważnym elementem jest odbudowa podobnych obiektów i urządzeń wodnych, zaniedbanych oraz zniszczonych – mówił w 2020 r. Józef Kubica, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Zdaniem leśników, odbudowany zespół zbiorników korzystnie wpłynie na mikroklimat, przyczyni się także do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając zagrożenie pożarowe.

Zastosowano materiały naturalne, do minimum ograniczając elementy betonowe. Tereny wokół rezerwuarów są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia. Nie bez znaczenia jest też funkcja krajobrazowa. Nieduże oczka wodne w lesie cieszą się popularnością wśród mieszkańców, chętnie odwiedzających te miejsca.

Kolejny taki obiekt powstał w leśnictwie Ostropa w 2021 r. To także projekt dofinansowany przez Unię Europejską, a chodzi o odbudowę czterech obiektów małej retencji nizinnej. Takie zbiorniki usprawniają gospodarkę wodną, minimalizując negatywne skutki suszy i powodzi.

Przedmiotem tego projektu była odbudowa zasobników powstałych w okresie przedwojennym i eksploatowanych wówczas jako kaskada 6 zbiorników wodnych w systemie koralikowym. Wykonany został częściowy powrót do poprzedniego systemu, przy czym tylko cztery niecki wykorzystane zostały jako zbiorniki (2 mokre i 2 suche). Dwie pozostałe pozostawione zostały jako niewypełnione wodą tereny przyrodnicze, gdzie zachowały się takie warunki, jakie ukształtowały się po zaniechaniu eksploatacji zbiorników.
Powstałe oczka wodne korzystnie oddziałujące na mikroklimat, sprzyjać będą tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczyni się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia.
Zbiorniki zlokalizowane są pomiędzy Kozłowem a Rachowicami nieopodal autostrady A4 (MOP Kozłów), w sąsiedztwie pieszego szlaku koloru niebieskiego im. Powstańców Śląskich, który pokrywa się ze szlakiem rowerowym koloru czarnego. W pobliżu stawów znajduje się także obelisk poświęcony pamięci doktora Juliusza Rogera zasłużonego społecznika przyjaciela społeczności górnośląskiej, ofiarnego lekarza i człowieka wrażliwego na ludzką biedę.

Do odbudowania zasobników zastosowano głównie materiały naturalne: kamień, piasek, żwir oraz drewno. Grunt wydobyty podczas prac ziemnych został niemal w całości wykorzystany do usypania nasypów. Prace prowadzone były od września 2020 r. do kwietnia 2021 r. i kosztowały 2 mln złotych.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj