Głosowanie potrwa do 29 listopada. Osoba z największą liczbą oddanych głosów zostanie patronem lub patronką pierwszej „Ławeczki". 
”Nowiny Gliwickie” zainicjowały „Ławeczkę znanych gliwiczan”, po to by przywrócić współczesności, postaci, które znacząco wpłynęły na Gliwice. Akcja obywatelska jest po to, by upamiętniać. Nie dzielić, nie wyliczać, kogo na tej liście nie ma, a kto powinien. Akcja jest z szacunku dla dziedzictwa. Aby pokazać, jak różnorodne było grono tych, którym grało w sercu miasto. 

Stworzyliśmy ją z nazwisk kobiet i mężczyzn, obywateli i obywatelek Gliwic, którzy i które poświęcili się miastu bezwarunkowo. To osobowości i osobistości z różnych dziedzin i działające w różnych epokach – od XVII wieku do współczesności.   

Chcemy by pozostał po nich trwały ślad, artefakt, przywołujący te postaci i pobudzający wyobraźnię mieszkańców. Być może, na co liczmy, nasza społeczna akcja da asumpt do nowych odkryć, do tego, żeby jeszcze lepiej poznać lokalne dziedzictwo i historię.

Dziękujemy za duże zainteresowanie akcją i wszystkie głosy, także krytyczne, związane z przygotowaną przez nas listą. Przyjmujemy je i w przyszłości, bo akcja ma charakter cykliczny, zaprosimy Państwa do jej tworzenia.  

Nim się jednak ławeczka zmaterializuje, mamy dla Państwa ważne zadanie: to Wy, czytelniczki i czytelnicy, internauci i internautki wybierzecie patronów ławeczki. Głosowanie internetowe, przez stronę www.nowiny.gliwice.pl, rozpoczyna się 28 października i potrwa do 29 listopada. Osoba z największą liczbą oddanych głosów zostanie patronem pierwszej „Ławeczki”. 

SONDA DO GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD TEKSTEM 

Jej przygotowanie nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej, firmy Radan, która ufunduje ławeczkę, a także zaangażowania miasta, z którym wspólnie wybraliśmy miejsce, w jakim stanie pierwsza i kolejne Ławeczki. Miasto zadba również o kwestie formalne, w tym projekt.

Miejsce posadowienia „Ławeczki znanych gliwiczan” nie jest przypadkowe – chcemy by była nim aleja Przyjaźni, dawna Wildeklodnitz, ulubiony trakt spacerowy przedwojennych i współczesnych mieszkańców, przestrzeń interesująca architektonicznie i urbanistycznie, obszar zainteresowania artystów, performerów, miejsce, w którym, mamy taką nadzieję, będą w przyszłości odbywać się i koncerty i wystawy, tak by aleja stała się prawdziwą żywą ulicą. „Ławeczka znanych gliwiczan” stanie się więc jej symbolicznym, acz, znaczącym dopełnieniem.

W kolejnych wydaniach gazety, a także na stronie www i w mediach społecznościowych będziemy informować o postępach akcji oraz głosowaniu.  

Chcemy wspólnie z mieszkańcami i naszymi partnerami zanurzyć się w arcyciekawą historię miasta. Ławeczka to tylko jej symbol.

Propozycje patronów i patronek

1. John Baildon (11.12.1772 r. - 07.08.1846 r.) - hutnik, przemysłowiec, inżynier, uważany za ojca współczesnego hutnictwa żelaza. Wiosną 1793 r. przybył, na zaproszenie von Redena, do Tarnowskich Gór. Pomimo młodego wieku (miał 21 lat) powierzono mu stanowisko doradcy technicznego przy budowie Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach. Zbudowany przez Baildona, według planów Ephraima Ludwiga Abtsa, wielki piec był pierwszym tego typu obiektem na kontynencie europejskim. Baildon związał swoje życie z Gliwicami, tutaj się ożenił, tu mieszkał (w kamienicy w Rynku), tu też został pochowany – na Cmentarzu Hutniczym;

2.Theodor Erdmann Kalide (08.02.1801 - 23.08.1863 r.) - artysta rzeźbiarz. Już w latach 20. XIX wieku Kalide zyskał sławę plastyka postaci zwierzęcych, szczególnie dzięki umiejętności tworzenia naturalnie ukształtowanych modeli śpiących i czuwających lwów. Pracował dla Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach, z którą był związany aż do śmierci. Jest autorem m.in rzeźb Chłopiec z łabędziem czy Lew śpiący.

3. Wilhelm von Blandowski (21.01.1822 r. - 18.12.1878 r.) - górnik, rewolucjonista, podróżnik, badacz historii naturalnej Australii i fotograf. W 1862 roku założył w Gliwicach, swoim rodzinnym mieście, atelier, które działało do 1868 roku. W 1854 r. von Blandowski zainaugurował działalność Muzeum Historii Naturalnej w Melbourne, obejmując stanowisko jego pierwszego kuratora i organizatora wypraw badawczych. Instytucja, ufundowana przez rząd stanu Wiktoria, istnieje do dzisiaj;

4. Salomon Lubowski (1825 r. - 15.04.1889 r.) - architekt, mistrz murarski i budowniczy działający głównie w Gliwicach. Był członkiem gliwickiego cechu murarzy i cieśli oraz członkiem deputacji budowlanej rady miejskiej. Jego ikoniczne budynki w mieście to synagoga (nie istniejąca), budynek poczty głównej przy Dolnych Wałów, Willa Caro przy ul. Studziennej;

5. Oskar Troplowitz (1863 r. - 27.04.1918 r.) - farmaceuta. W 1890 roku dzięki pomocy finansowej rodziny, za kwotę 60 tysięcy marek, wykupił zakład farmaceutyczny Carla P. Beiersdorfa w Altonie. Rozwinął go w dużą firmę kosmetyczną „Beiersdorf & Co” (jej spadkobierczynią jest dzisiejsza Beiersdorf AG), w przededniu wybuchu I wojny światowej obecną w 29 krajach na 4 kontynentach, zatrudniającą w samych Niemczech ponad 500 pracowników i stawiającą na innowacyjność swych wyrobów. Współpracując z dermatologiem prof. Paulem Gersonem Unną, w 1911 r., wykorzystując euceryt, wprowadził na rynek najbardziej znany kosmetyk w historii – krem „Nivea”;

6. Hugo Scobel (22.03.1866 r. - 04.01.1931 r.) - przedsiębiorca, piwowar, właściciel najbardziej znanego na Śląsku i w Gliwicach browaru. Kluczem do jego sukcesu stała się rzadko spotykana pasja i umiłowanie profesji, którą wykonywał. Dzięki niestrudzonej i wytrwałej pracy oraz prawdziwemu oddaniu i determinacji na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku browar „Löwenbier-Brauerei H. Scobel” był jednym z najnowocześniejszych i powszechnie uznanych prywatnych browarów śląskich;

7. Karl Schabik (31.10.1882 r. - 30.11.1945 r.) - W 1919 roku trzydziestosiedmioletni Schabik przyjechał z Westfalii do Gliwic. Był już urzędnikiem budowlanym z dorobkiem, chciał jednak spróbować sił jako ktoś, kto będzie mógł wpływać na architektoniczny kształt miasta. Znakiem firmowym Schabika i jego współpracowników, a dobierał ich niezwykle starannie, było świadome planowanie: miało ono przede wszystkim spełnić oczekiwania masowo przybywających mieszkańców miasta oraz uchronić przed chaotyczną i niekontrolowaną zabudową wolnej jeszcze przestrzeni. Był wizjonerem, który ukształtował Gliwice, jakie dziś znamy;

8. Horst Bienek (07.05.1930 r. - 07.12.1990 r.) - pisarz, publicysta, tłumacz, reżyser filmowy. Dzieciństwo spędził w robotniczej części Gliwic. W 1945 roku został wysiedlony do Niemiec (decyzję o opuszczeniu Gliwic podjął samodzielnie, ponieważ zakazano używania języka niemieckiego) i znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej. Pobierał nauki u Bertholda Brechta w Berlinie Wschodnim. Swoją literacką twórczość związał z Gliwicami i Górnym Śląskiem. Najwyżej cenionym dziełem Bienka jest gliwicka tetralogia: Pierwsza polka, Wrześniowe światło, Czas bez dzwonów oraz Ziemia i ogień.

9. Tadeusz Teodorowicz Todorowski (25.06.1907 r. – 25.10.2001 r.) – architekt, wykładowca akademicki, współtwórca wydziału architektury Politechniki Śląskiej, grafik, poeta, rajdowiec. W 1931 roku Todorowski obronił dyplom u profesora Witolda Minkiewicza, rektora Politechniki Lwowskiej. We Lwowie nie ograniczał się jedynie do pracy dydaktycznej, terminował w wielu pracowniach, zdobywając w ten sposób uprawnienia zawodowe do samodzielnego projektowania. Mając 38 lat rozpoczął zupełnie nowy, gliwicki, etap. Z długą listą doskonałych realizacji, spełniając się jako architekt, wykładowca i inspirator powstania samodzielnego wydziału architektury Politechniki Śląskiej;

10. Zofia Rydet (5.05.1911 r. – 24.08.1997 r.) - jedna z najwybitniejszych polskich fotografek, autorka monumentalnego cyklu dokumentalnego „Zapis socjologiczny”. Od 1961 roku należała do ZPAF. Prowadziła dział wystaw w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym, którego członkinią została w 1954 roku. W latach 70. wykładała fotografię na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Od 1978 roku praktycznie aż do końca swej aktywności realizowała najważniejsze i największe (w sensie ilości zdjęć) dokonanie artystyczne - „Zapis socjologiczny”. Jej prace znajdują się w najważniejszych zbiorach polskich i zagranicznych, w tym: MOMA (Museum of Modern Art) w Nowym Jorku, Centre Georges Pompidou w Paryżu;

11. Jerzy Lewczyński (14.03.1924 r. – 2.07.2014 r.) - artysta, fotograf, popularyzator koncepcji archeologii fotografii. W latach 1945-51 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 1956 roku był członkiem ZPAF-u, a od 1951 Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Atmosfera zdjęć Lewczyńskiego przypomina wczesne filmy Miloša Formana, który ukazując absurdalność życia w socjalistycznym państwie, uzmysławiał nam jednocześnie śmieszność i tragizm życia);

12. Arthur Kochmann (24.12.1864 r. - 1944 r. ) – prawnik i notariusz w sądzie rejonowym w Gliwicach. W 1899 r. został radnym miejskim, a w 1915 r. przewodniczącym gminy synagogalnej w Gliwicach. W 1928 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. Od czasu dojścia do władzy narodowych socjalistów współpracował z bytomskim adwokatem i sekretarzem Żydowskiego Komitetu Działania Georgiem Weissmannem w zakresie egzekwowania praw mniejszości żydowskiej. Wspólnie redagowali między innymi petycję Berheima;

13. Mieczysław Chorąży (31.08.1925 r. – 20.02.2021 r.) – naukowiec, onkolog, profesor nauk medycznych, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii. Społecznik, zaangażowany w życie miasta, twórca Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, ważnej instytucji edukacyjno-poznawczej, dzięki której Gliwice znalazły się na mapie liczących się miejsc odwiedzanych przez elitę naukowców z różnych dziedzin;

14. Jadwiga Markowa (15.09.1885   – 8.09.1939 r.) - polska działaczka plebiscytowa i społeczna. W 1899 roku ukończyła szkołę ludową w Gliwicach. W latach 1920–1921 Jadwiga należała do zespołu Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Gliwicach, a po wybuchu III Powstania Śląskiego wstąpiła do 4. Gliwickiego Pułku Piechoty pod dowództwem Stanisława Mastalerza. Szykanowana w niemieckich Gliwicach przeprowadziła się do Nowego Bytomia, gdzie zaangażowała się w sprawy społeczne: współorganizowała Koło Polek przy Związku Uchodźców Polskich. Zamęczona w 1939 roku przez oddziały Freikorpsu ;

15. Wanda Polańska (29.04.1931  r. – 28.10.2020 r.) - od wczesnego dzieciństwa związana była z Krakowem, gdzie pod kierunkiem prof. Józefa Gaczyńskiego zdobywała muzyczne wykształcenie. Na scenie zadebiutowała w 1957 roku w Operetce Śląskiej w Gliwicach, wykonując błyskotliwą partię Rozalindy w „Zemście Nietoperza” Johanna Straussa. Z tą sceną związana była aż do 1963 roku, kiedy to przeniosła się do Warszawy, gdzie dostała angaż w Operetce Warszawskiej, szybko stając się gwiazdą estrady.

Sonda - Ławeczka znanych gliwiczan

wstecz

Komentarze (78) Skomentuj

 • Silesian 2021-10-28 13:54:49
  Jerzy Ziętek został skutecznie zdekomunizowany, wykreślony z historii miasta....
  • Tylko w rodzinnym mieście 2021-10-29 10:13:55
   bo katowiczanie do końca nie zgłupieli.
  • Takatam 2021-11-03 14:19:08
   Nawet tabliczka na SP 20 z informacją, że chodził do tej szkoły , zniknęła.
 • Teodor 2021-10-28 14:27:23
  Ciekawe iloma IP dysponuje polibuda. Oczywiście, że na pierwszym miejscu będzie politechnik
  • Michał 2021-11-21 07:39:51
   To naprawdę widać
   • ehhh 2021-11-22 00:37:04
    odświeżam stronę 3h później i jest kolejne +500 :(
    • Dużo można dostrzec, gdy się patrzy 2021-11-22 06:48:35
     Jak nie wyłączą tej sondy, to okaże się, że głosów przybywa nawet po zakończeniu całej akcji. Dobrze, że wybory w Polsce nie są przez internet. Cuda by się działy.
 • Teodor 2021-10-28 14:33:14
  "Miejsce posadowienia „Ławeczki znanych gliwiczan” nie jest przypadkowe – chcemy by była nim aleja Przyjaźni, dawna Wildeklodnitz, ulubiony trakt spacerowy przedwojennych i współczesnych mieszkańców, przestrzeń interesująca architektonicznie i urbanistycznie, obszar zainteresowania artystów, performerów, ..." Obecnie zapuszczony śmierdzący zaułek, w którym strach się pokazać po zmroku z wisienką na torcie w postaci Teatru Victoria, który tak jak go pozostawiła Armia Czerwona w 1945 roku tak "cieszy" oczy do dziś.
  • Grażyna 2021-11-03 16:10:49
   Prawda. I tylko prawda. Brawo za komentarz
   • Grażyna 2021-11-03 16:11:48
    Ale nie wiem jak zagłosować. Gdzie?? Technicznie.....
    • Boka 2021-11-15 21:58:33
     Coś tu nie gra. Procent zamiast rosnąć to spada. Jakieś cygaństwo
 • ławkowiec 2021-10-28 16:06:24
  Schabikowi to się należy przynajmniej nazwa ulicy, albo parku lub skweru a nie jakaś ławeczka.
  • Takatam 2021-11-03 14:20:09
   Też tak uważam.
 • AC 2021-10-28 17:20:47
  Pod teatrem powinna się znaleźć ławeczka śp. pani Ewy Strzelczyk.
 • Karo 2021-10-28 18:23:03
  Horst to więcej podkreślał co mu się nie podoba w Gliwicach, w swoich tekstach nie odczuwał więzi emocjonalnej z miastem, mylił fakty z jego historii....nie wiem co on w ogóle robi w tym rankingu.
 • Gliwiczanin 2021-10-28 18:31:09
  Schabik, bo miał wpływ na kształt mojego miasta
  • Takatam 2021-11-03 14:24:42
   Też tak uważam i na niego zagłosowałam.
  • Eme 2021-11-07 17:21:57
   Jaki ksztalt?? Gdy go przywiezli na slask to miasto Gliwice dawno bylo ze swoim rynkiem!!
   • Żodyn 2021-11-08 07:21:36
    Chyba niezbyt wiele wiesz o zakresie roli Schabika. Słyszałeś przykładowo o osi Schabika? "Żodyn" z wymienionych nie wpłynął na kształt miasta i miasto tak jak Schabik.
    • Eme 2021-11-09 07:44:45
     I to wszystko?? Hahahaha
     • Szkoda słów 2021-11-09 12:54:50
      Nie, to nie wszystko.
 • Krystyna gliwiczanka 2021-10-28 19:04:06
  Profesor onkologii jest w mojej opinii bardzo zasłużonym dla mieszkańców i rozwój Instytutu
 • carlos 2021-10-29 06:25:31
  A może jakiś pierwszy sekretarz PZPR
  • Realista 2021-10-29 07:17:08
   Niejeden taki bardziej przysłużył się miastu niż obecni sekretarze
 • dar 2021-10-29 08:27:37
  A może tak skupić się nad tym, kto tym miastem może faktycznie i sprawnie zarządzać? Nie kumam po co jakieś wracanie do historii sprzed 100-200 lat. Kolejny pomnik? Większość tych ludzi jest uczczona nazwami ulic. Czy my zawsze musimy żyć historią? Zamiast patrzeć w przyszłość? Dla mieszkańców liczy sie co dziś, co jutro a nie co ktoś zrobił 150 lat temu. To jak filmie Konsul. Miasto ma wiele potrzeb- więc wybudujmy może pomnik! Mało u ans kultów pamięci ludzi mniej lub bardziej znanych?
  • tex 2021-10-29 16:43:22
   Ale pomnik tzw powstancow jak stawiali to sie nie odzywałes
 • Yo 2021-10-29 16:14:10
  Schabik, historia i teraźniejszość architektury miasta Gliwice. Czas zwrócić nasze długi wobec tego człowieka. On odszedł, a tak wiele zostało!
  • Paweł 2021-10-29 16:39:51
   Zgadzam się. Tym bardziej, że łagodnie mówiąc, końcówkę życia miał nie do pozazdroszczenia. To Schabik stworzył to miasto takim jakiego pozostałości imponują do dziś.
   • Grażyna 2021-11-01 11:48:12
    Też tak uważam....
    • Adam 2021-11-03 15:09:12
     Gdyby nie ten człowiek to nie mielibyśmy Tak pięknych Gliwic. Mało kto zna tą osobowość!
     • Eme 2021-11-07 17:23:02
      Chyba jaja se robisz Gliwice byly piekniejsze nim on zaczal przy nich grzebac!!
      • Co z tobą? 2021-11-08 07:23:20
       Jesteś jakiś głupi, czy co?
 • Rajnold 2021-10-31 09:33:49
  jeszcze ławeczka Jarosława Szymczyka - ponad umiar promowanego przez "Nowiny"
 • Tomasz 2021-11-01 17:24:15
  Gliwiccy szermierze, nestorzy tej dyscypliny, którzy rozsławiali Gliwice i Polskę zdobywając medale olimpijskie i mistrzostw świata. Antoni Franz, trener, tu przybył ze Lwowa i jego wychowanek, rodem z Gliwic, Egon Franke - co za historia, repatriant i autochton. Egon Franke był pierwszym polskim olimpijskim medalistą w szermierce. Żona Egona Franke, Elżbieta Cimerman - Franke, olimpijka i mistrzyni świata. Piękna gliwicka opowieść.
  • Bez przesady 2021-11-01 22:06:24
   Ale tu chodzi o "postaci, które znacząco wpłynęły na Gliwice" a nie o postaci, na które Gliwice znacząco wpłynęły. Gdyby każdy spełniony "gliwicki sen" miał skutkować ławeczką, to o zgrozo ktoś by Buzka, Steinhoffa i Frankiewicza wytypował. Poza tym ławek musiałoby być więcej niż drzew w mieście a tego by MZUK nie przełknął. No chyba że takich bez oparć. Jest jeszcze jedna kwestia. Znani sportowcy raczej nie rozsławiają miast a bardziej kluby, a jeżeli naprawdę są znani to kraje. Przeprowadźmy mały test. Przykładowo. Jakie miasto w takim układzie rozsławiła Anita Włodarczyk? Tak z głowy, bez pomocy wujka Google. Hmm? Albo Zbigniew Boniek, albo Waldemar Marszałek. To "rozsławianie" rozsadzające dumą burmistrzów miejscowości, w których te cudowne postacie z powodu braku trzepaka miały sposobność coś tam trenować, może zadziałać tylko w przypadku skoczków narciarskich ponieważ mamy w kraju dwie skocznie i wszyscy wiemy, że na mazurach ich raczej nie budują.
 • Konieczny Krystyna 2021-11-01 20:33:37
  Zasłużony w leczeniu raka i w rozwoju gliwickiej onkologii
  • Aneta 2021-11-08 01:13:55
   Oczywiście, zgadzam się. Profesor był wielkim człowiekiem. Niestety mogłam tylko oddać jeden głos, chyba mój numer internetu już jest zapisany. Myślę że jak ta ankieta dotarłaby do osób, które znały profesora, to głosy zaczęły by schodzić z całego świata.
   • Eee tam 2021-11-08 07:26:11
    Ile głosów chcesz oddać? Zrobię to za ciebie.
    • aneta 2021-11-09 01:24:13
     nie chciałabym aby potem był z tego jakiś problem. Mam tylko nadzieję że to co piszą w komentarzach, co sprowadza się do uzyskania zaliczenia z jakiegoś przedmiotu za oddanie głosu z komputera z akademika, sali laboratoryjnej nie jest prawdą. Poprostu uważam że prof. Chorąży jest rozpoznawany w wielu grupach społecznych, aniżeli tylko politechnicznych, ale tam też. Wiem, że ranking jest o Gliwicach, ale jego rozpoznawalność na arenie międzynarodowej również stawia wysoko poprzeczkę względem konkurentów.
 • Wiktor Pytka 10latek 2021-11-02 16:05:01
  Głosujcie na Johna Baildona lub Karla Shabika
  • Jaha 2021-11-02 23:23:19
   Warum
   • Jaha 2021-11-03 16:23:24
    Coś tu idzie przez selwer. Organiaztor proszę poobserwować to głosowanie.
    • AntyBOT 2021-11-03 22:25:26
     Tez odnioslem wrazenie, ze jakis BOT wkroczyl do akcji, bo taki nagly, niespodziewany przyrost przy nazwisku niebedacym liderem sie pojawil... wstyd... ale najbardziej zal tego zmarlego, ktory by sobie tego na pewno nie zyczyl.
     • IP nic nie gwarantuje 2021-11-04 07:13:04
      W ciągu zaledwie paru pierwszych dni oddano kilkaset głosów na Todorowskiego. Przypadek?
      • Gekon 2021-11-04 09:46:48
       Nie wazne kto jak głosuje,wazne kto liczy głosy - J.Stalin ;-)
      • Jaha 2021-11-04 12:17:01
       Jak ktoś ma próbuje zwalić podejrzenie na sp. T. T. T to jest w błędzie i to był człowiek prawy i nikt nie skalał jego głosowania sztuczną i inteligencja. Z wysokie ceny progi na tak niski poziom.
      • Honorowy obywatel. 2021-11-04 12:26:54
       Nie to nie przypadek popostu ten człowiek był wielki. Proszę organizatora niech wyjasni bo milcząc tylko pogłębia sytuację i odbiera honor zmarľym. A oni popostu byli ludźmi prawymi się i chcą, żeby głosowanie było uczciwe.
       • Nowiny Gliwickie 2021-11-04 14:39:00
        Głosowanie przebiega prawidłowo, nie zauważyliśmy żadnych "podejrzanych" działań.
        • Prawidłowo 2021-11-04 17:12:49
         Gdyby tak było mogłabym oddać tylko jeden głos z jednego komputera. Wiecie ile razy już zagłosowałam? Mam tzw. dynamiczne IP, każde ponowne uruchomienie komputera to nowe IP.
        • Eme 2021-11-07 17:29:05
         Dzisiejszej nocy Teodorowiczowi nagle przybylo ponad 70 glosow!!
         • Aneta 2021-11-08 22:42:45
          Faktycznie obserwuję głosowanie i wygląda na to że na nazwisko Teodorowicz i Baildon mają nieproporcjonalnie duże przyrosty głosów, nie są jakoś rozłożone w czasie, tylko nagle pojawiają się z nikąd paczki licząc w dziesiątkach :( . Są tutaj naturalnie nazwiska osób, które są rozpoznawane na całym świecie, na przykład profesora Mieczysława i widać że powoli pnie się w rankingu zasłużonych, a jednak najwyraźniej automatyczne głosy na te dwa pierwsze nie dają za wygraną. Smutne.
         • Remigiusz J. 2021-11-14 21:50:50
          No to teraz jest ponad tysiąc w 3 dni. Faktycznie ma wielu fanów, albo fani mają wiele IP :(
      • Małgorzata Bień 2021-11-04 13:08:08
       Absolutnie nie przypadek! To zryw tych, co go maja w sercu nie tylko za zasługi dla Gliwic... oraz ich wspaniałych Rodzin i Przyjaciół, a także tych, którzy doceniają jego spuściznę. Dziękujemy:*
       • Jadwiga Przesmycka 2021-11-04 13:45:06
        Tak sp. Wujek to był wspaniały człowiek. Rodzina, znajomi, przyjaciele jak i również byli studenci jak i obecni to doceniają. Prosimy o głosowanie na T. T. T dziękujemy w jego imieniu, rodziny jak i przyjaciół.
        • Bez przesady 2021-11-04 14:23:20
         Przypominam, że nie głosujemy tu na "wspaniałych, miłych ludzi", bo dla tych zabrakłoby ławek w całym kraju. Głosujemy na postaci , "które znacząco wpłynęły na Gliwice"". W porównaniu ze Schabikiem dokonania innych w tej kwestii pozostają daleko w tyle. Od lat o uhonorowaniu nikogo nie mówi się w Gliwicach tyle co o Schabiku, więc naturalnym jest, że dysproporcja w wynikach sondy dziwi zwłaszcza przy uwzględnieniu, że politechnika to największe skupisko komputerów i "komputerowców" w mieście. Za rękę nikogo nie złapałem, ale budzi to mój niesmak. Przykro mi. Zresztą jestem za tym żeby zaaplikować każdemu z listy po ławeczce. Nikomu nie chcę ujmować, ale Schabik zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie a nie jakąś ławkę. Park, skwer, jedna z głównych ulic - to jest na miarę Jego dokonań a nie jakaś ławka.
         • Malgorzata Bień 2021-11-04 14:39:50
          Przypomnę dalszą część zdania: "Akcja obywatelska jest po to, by upamiętniać. Nie dzielić, nie wyliczać, kogo na tej liście nie ma, a kto powinien. Akcja jest z szacunku dla dziedzictwa. Aby pokazać, jak różnorodne było grono tych, którym grało w sercu miasto." Mnie bardzo cieszy fakt, że głosowanie budzi tyle emocji, ponieważ coraz więcej ludzi zaznajamia się gliwickimi osobistościami i z ich osiągnięciami, i nazwiskiem - ławeczka to już tylko wisienka na torcie :). Życzę wszystkim miłej zabawy podczas głosowania!
 • Klaus 2021-11-05 14:12:36
  Lwowiak(powstaniec, terrorysta który najechoł)Śląsk zasłużony dla Śląska,Gliwic czy dla Polski?
  • Prawnik 2021-11-06 21:21:59
   Mocne i nieprawdziwe słowa. Z chwilą śmierci człowieka powstaje dobro osobiste bliskich do ochrony sfery uczuciowej, związanej z kultem pamięci najbliższej osoby zmarłej. A rodzina tu widzę zagląda...
  • tex 2021-11-06 21:56:32
   Ewidentna ustawka, widac ze Lwowiak musi wygrac..
   • Słoik 2021-11-07 14:17:15
    Hej TEX, a kto broni tobie na Ślązaka głosować?
 • Eme 2021-11-07 17:19:53
  Tego Todoreowicza nikt nie zna!! A wiec nic nie znaczy dla Gliwic!!
  • Słoik 2021-11-07 17:47:39
   O takim nazwisku, na pewno nie!
 • Oserwator 2021-11-08 11:32:10
  Dot. Głosów na John Baidon.Godz dziewiąta piec1236 głosów a o godz. Dziesiętnej trzydzieści siedem 1384.Czy to możliwe?Brawo komputerowiec.
  • jan 2021-11-08 14:43:42
   A czemu uważasz że miałoby nie być to możliwe?
 • Oberwator 2021-11-08 11:35:32
  Przepraszam z wrażenia się pomyliłam .Miało byc 1236 wskoczyło w tak krótkim kim czasie na 1384
 • Eme 2021-11-09 07:43:33
  Widac jak na dloni ze Teodorowicz jest falszowany !!!
  • kombinatore gliwiciano 2021-11-09 13:03:00
   Do teraz nie wiedzieliśmy nawet o jego istnieniu. Gdyby nabili tylko parę głosów więcej od innych a w komentarzach nie byłoby tyle tego "łubu dubu, łubu dubu niech żyje nam ..." to może by przeszło. A tak poszli po bandzie aż zęby swędzą.
  • Trollom mowimy pa pa 2021-11-09 16:17:58
   Tobie ani sp. Schabik nie pasuje, ani sp. Teodhffzsjfzgoerowicz... że też nawet takie głosowanko o tabliczke na pierwsza z wielu lawek przyciaga trolle?!? Głosowanie trwa 12 dni, wystarczy, ze 40tu osobom zalezy i kazda odda glos z domowego kompa, sluzbowego i z telefonu i juz zagadka rozwiazana. Pyk i spisek rozpracowany, a już FBI, CIA, Bond i Borewicz zacierali ręce...
 • Patriota 2021-11-10 09:31:56
  Dleczego jeszcze nigdzie w Polsce nie ma pomnika Jaroslawa Kaczynskiego.Najwiekszego w Historii Polski medrca, bochatera,jasnowidza ?!.Co za niewdzieczny Narod !!!.
 • Małgorzata Tkacz-Janik 2021-11-13 20:56:21
  Fajni ci wszyscy panowie-bohaterowie, ale może jednak po jednej stronie ławeczki siądzie Pan, a po drugiej Pani? Np. z jednej strony Pan Tadeusz Teodorowicz albo Karl Schabik a po drugiej np. Zofia Rydet? Mogą przecież siedzieć razem na jednej ławce, no nie? Symbolicznie. W środku warto zostawić tyle miejsca, aby można było posiedzieć między sławami przez chwilę i porozkoszować się energią płynącą z ich życiorysów. Każda przyjezdna osoba będzie się dziwiła zapewne, cóż to za nowoczesne i progresywne miasto, które upamiętniło jednocześnie i Gliwiczankę, i Gliwiczanina. Faktycznie, przyszłość tu jest i to widać, słychać i czuć.
  • Jaga 2021-11-25 16:54:43
   Pweno masz rację. Czy ten pan i ta pani będą kiedyś w sobie zako... ale to się okaze. Pozdrawiam a pomysł sympatyczny.
 • Beata z Gliwic 2021-11-13 23:27:42
  A moze rozpoczac projekt budowy 15 ławeczek. Myślę, że wszyscy kandydaci i kandydatki na nie zasługują.
 • żal 2021-11-15 22:21:34
  To glosowanie śmierdzi na kilometr
 • BOKA 2021-11-22 06:55:15
  Jak to możliwe, że codziennie głosując punktów jest coraz mniej? Jeżeli postać na ławeczkę jest już wybrana, to po co ta cała szopka z głosowaniem
  • Słoik 2021-11-22 08:13:49
   Widzę, że wagarowaliśmy jak w szkole były lekcje z procentów!!!!?
  • Zachłanność gubi 2021-11-22 14:14:13
   Polacy już mają taki dar robienia szopki ze wszystkiego czego dotkną. Nawet jak nie chcą, to niechcący jakoś tak wychodzi.
 • Żal 2021-11-25 18:34:18
  Zgodnie z zasadami statystyki, skrajne wartości nie powinny być brane pod uwagę. Gołym okiem widać ... niedoskonałość systemu.
 • Hanys patentowany 2021-11-26 11:34:03
  Postawić ławeczkę wszystkim naraz i nie będzie problemu. Gliwice bogate; dadzą radę.