Pamięć Kresów - Kresy w pamięci. Trzydniowa konferencja naukowa Muzeum w Gliwicach

Muzeum od lat zajmuje się dokumentacją i popularyzowaniem wiedzy o „kresowych kontekstach” historii miasta i regionu. Wychodząc naprzeciw licznym głosom, zarówno ze strony Kresowian i ich potomków, jak i środowisk naukowych, tym razem chce przyjrzeć się szeroko rozumianej „pamięci Kresów”, widzianej przez pryzmat różnych postaci, grup i środowisk, w kraju i na emigracji, zarówno w spektrum regionalnym, jak i ogólnopolskim.
więcej

Biżuteria z żeliwa. Tylko z Gleiwitz

Najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach - „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945). Wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach” – przybliży nie tylko unikatową w skali europejskiej produkcję Królewskiej Odlewni Żelaza, ale też rolę, jaką w realizacji dawnego marzenia o Śląsku jako pruskiej Anglii odegrało żeliwo.

więcej