Warto wiedzieć, kiedy korzystać z księgi wieczystej nieruchomości i jakich informacji w niej szukać.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr publiczny prowadzony dla nieruchomości - jest to dokument (od kilku lat zakładany i prowadzony przez sądy rejonowe wyłącznie w formie elektronicznej) zawierający najważniejsze informacje dotyczące danego mieszkania, działki czy też budynku oraz jego właścicieli i ewentualnych użytkowników wieczystych. Ponieważ księgami wieczystymi rządzi zasada jawności, do rejestru może zajrzeć każdy - w tym celu konieczna jest jednak znajomość indywidualnego numeru księgi.

Kiedy powinno się zweryfikować księgę wieczystą mieszkania?

Analiza księgi wieczystej mieszkania jest ważna przede wszystkim wtedy, gdy chcemy sprawdzić stan prawny nieruchomości. Jest to o tyle istotne, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a rzeczywistym, to informacje z księgi wieczystej będą mieć decydujące znaczenie dla sądu czy organu administracyjnego. Dla zachowania należytej staranności, do księgi należy zajrzeć zawsze wtedy, gdy kupujemy mieszkanie, w przypadku otrzymania nieruchomości w formie darowizny czy też w związku z postępowaniem spadkowym. Warto też z niej skorzystać jeśli chcemy wynająć mieszkanie - wgląd do księgi pozwoli upewnić się, czy osoba podająca się za właściciela lokalu faktycznie nim jest.

Budowa księgi wieczystej mieszkania

Każda księga wieczysta jest zbudowana w ten sam sposób, inne są tylko informacje wpisane w poszczególnych jej częściach. Dział I-O "Oznaczenie nieruchomości" i I-Sp "Spis praw związanych z własnością" pozwala nam sprawdzić wszelkie oznaczenia dotyczące mieszkania i praw związanych z prawem własności. Zweryfikujemy tam między innymi, czy dana nieruchomość faktycznie znajduje się pod adresem podanym w księdze. W tej części dostępne są też informacje o metrażu mieszkania, znajdujących się w nim pomieszczeniach oraz pomieszczeniach przynależnych – ich ilości i rodzaju oraz o przeznaczeniu lokalu.

Dział II "Własność" określa właściciela nieruchomości. Tutaj możemy zweryfikować, kto nim jest lub ewentualnie, ilu jest właścicieli oraz jakie udziały w mieszkaniu im przysługują. W Dziale III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" mogą się znajdować wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości (np. służebność przechodu, służebność mieszkania, prawo dożywocia). Bardziej szczegółowe objaśnienia wspomnianych wpisów znajdują się na stronie Ksiegi-wieczyste.org, która poświęcona jest tej tematyce.

Dział IV "Hipoteka" zawiera z kolei informacje o ewentualnym zadłużeniu mieszkania. Jeśli takowe istnieje, to z wpisów w tym dziale dowiemy się na przykład, jaka jest suma hipoteki, w jakiej walucie została ustanowiona i kto jest wierzycielem hipotecznym. Weryfikacja tej części księgi wieczystej jest niezwykle ważna - zakup zadłużonego mieszkania powoduje, że obowiązek spłacenia długów będzie spoczywał na nas. Warto też zadbać o wykreślenie wpisu, jeśli nadal widnieje on w rejestrze, a hipotekę już spłacono.

Jak zapoznać się z księgą wieczystą mieszkania?

Aby sprawdzić treść księgi wieczystej danego mieszkania, należy posiadać tzw. elektroniczny numer księgi wieczystej. Numer KW, składający się z ciągu liter i cyfr,  powinien nam udostępnić aktualny właściciel nieruchomości. Jeśli na danym etapie zainteresowania mieszkaniem nie jest to możliwe, z pomocą mogą przyjść internetowe wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych, które za opłatą pozwalają odnaleźć numer KW na podstawie adresu nieruchomości.

Znając numer księgi wieczystej możemy uzyskać dostęp do jej zawartości korzystając z portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości (system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych). Umożliwia on przeglądanie dokumentu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oprócz tego, można też udać się do właściwego miejscowo sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą, aby po złożeniu stosownego wniosku, uzyskać wgląd do dokumentu.

materiał partnera

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj