Przypadająca w 2019 roku setna rocznica wyzwolenia Kresów i włączenia ich w obręb odrodzonego państwa to szczególna okazja do przypomnienia osiągnięć cywilizacyjnych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Spotkanie odbędzie się 29 czerwca  o godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Autor prezentacji, Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, przypomni szczególne wyzwania stojące przed zniszczonym wojnami obszarem Kresów oraz przedstawi wybrane inwestycje i budowle powstałe w latach 20. na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Spotkanie ilustrowane będzie oryginalną, nieznaną szerzej ikonografią z epoki. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj