Bardzo dobre wyniki matur w pyskowickim liceum.
Znane są wyniki porównawcze zdawalności matur w skali całego kraju.
Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie pyskowicka „Konopnicka” osiągnęła bardzo dobry poziom 89 proc., co plasuje ją powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.
Szkoła może się również pochwalić bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych, które zaliczyło 88 proc. uczniów.
W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej najlepiej wypadły egzaminy z języka polskiego i języka niemieckiego. Zdali je wszyscy przystępujący, podczas gdy średnia dla Polski i Śląska to odpowiednio 96 i 91 proc. Zdawalność z innych przedmiotów jest podobna jak w kraju i województwie. Testy z angielskiego zaliczyło 96 proc. abiturientów, matematykę - 88 proc.
Są również powody do zadowolenia ze względu na wyniki egzaminów zawodowych. Ogólnie w województwie śląskim osiągnięto 64 – procentowy odsetek zdawalności, a w ZSMK kształtuje się on na poziomie 88 proc., przy czym jeżeli chodzi o część ustną – 100 proc. W pyskowickiej Konopnickiej najlepiej, bo wszyscy, zdali egzamin m.in. przyszli sprzedawcy, mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń oraz ślusarze.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj