Sposobów na aktywizację zawodową jest wiele, a jednym z nich są prace społecznie użyteczne. Tylko w tym roku Knurów pozyskał blisko 42 tys. zł na dofinansowanie miejsc pracy dla 24 osób.

Od kilku lat Knurów wykazuje skuteczność starań o środki z Funduszu Pracy na organizację zajęć dla osób kierowanych przez PUP w Gliwicach. Mieszkańcy tacy, często długotrwale bezrobotni, objęci są kontraktami socjalnymi bądź indywidualnymi programami zatrudnienia socjalnego.

W myśl porozumienia miasta i PUP tą formą aktywizacji objęto 24 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Czeka na nich praca, w wymiarze do 40 godzin tygodniowo, w miejskich placówkach oświatowych i socjalnych - przedszkolach, szkołach, żłobku i ośrodku pomocy społecznej. Łącznie przepracują 8400 godzin o  wartości blisko 70 tys. zł. PUP Gliwice zrefunduje 60 proc. tych kosztów.

Prace realizowane będą od lutego do listopada br. Osoby bezrobotne znajdą zatrudnienie przy porządkach wewnątrz i na zewnątrz budynków, będą pomagać w kuchni i sekretariacie, jest też przewidziane miejsce dla woźnej.

(pik)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj