11 grudnia radni Knurowa spotkali się na ostatnich obradach w tym roku. Głównym punktem posiedzenia była uchwała budżetu miasta na 2020. 
W porównaniu do roku bieżącego wysokość planowanych dochodów zwiększy się o 30 milionów złotych, do poziomu blisko 201 mln. Odpowiednio wzrosną też wydatki, do kwoty niemal 236 mln zł. Będzie to więc wzrost o 32 mln w stosunku do tegorocznego budżetu. Co czwarta wydana złotówka trafi na inwestycje, pozostała część na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności miasta, w tym wynagrodzenia urzędników, nauczycieli i innych pracowników samorządu. 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się budowa (kolejny etap) centrum przesiadkowego FOCH, dokończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lignozy i Zwycięstwa w Szczygłowicach, rozpoczęcie przebudowy alei Lipowej. 
Oprócz projektów drogowych uwagę zwracają działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Prace termomodernizacyjne, połączone z likwidacją źródeł niskiej emisji, obejmą kolejne budynki mieszkalne na terenie III Kolonii. Na przyszły rok zaplanowano również zakończenie przebudowy budynku szkoły podstawowej numer 6 pod kątem potrzeb przedszkola, rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja, dalszy etap prac nad modernizacją stadionu miejskiego przy Dworcowej.

Zanim jednak doszło do głosowania nad budżetem, rada miasta podjęła decyzje w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych. Na uwagę zasługują także plany związane z uruchomieniem instytucji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ważną dla mieszkańców sprawą jest reorganizacja sieci placówek oświatowych. W przyszłym roku dojdzie do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie w Przedszkole nr 1 w Knurowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie.

Obecnie w budynku szkoły prowadzone są trzy oddziały przedszkolne, a sam obiekt przeszedł gruntowny remont i modernizację pod kątem edukacji najmłodszych. Uchwała jest kolejnym krokiem na drodze zmian. Wcześniej zamierzenia uzyskały pozytywną opinię związków zawodowych w zakresie połączenia obu placówek (miejskiej podstawówki nr 6 i nowo tworzonego miejskiego przedszkola nr 1) w jeden zespół placówek. Kropką nad „i” planów jest przyjęcie przez radę aktu założycielskiego i statutu nowej placówki. Zmiany miałyby wejść w życie 1 września 2020 r.

Uchwała w sprawie budżetu miast na przyszły rok była ostatnim punktem obrad 11 grudnia.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj