1 lutego mieszkańcy i władze miasta uczcili ofiary przymusowych wywózek Ślązaków w głąb ZSRR. Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej odbyły się w miejscu, skąd odchodziły transporty.
W sobotę pod tablicą pamiątkową przy szkole podstawowej nr 2 kwiaty złożyła delegacja pod przewodnictwem prezydenta Adama Ramsa. W 1945 roku to właśnie tutaj zwożono aresztowanych knurowian i mieszkańców okolicznych miejscowości przed wywózką w głąb ZSRR, gdzie zsyłano na przymusowe roboty w kopalniach.

O dramatycznych wydarzeniach przypominała konferencja „Wokół Tragedii Śląskiej 1945”, przygotowana na koniec uroczystości w sali przyparafialnej. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945. 

Celem organizacji jest zachowanie pamięci o dziesiątkach tysięcy ofiara. Tragiczny los mieszkańców naszego regionu wiązał się m.in. z wywozem do niewolniczej pracy w Dombasie i innych rejonach Związku Radzieckiego, a także z aktami grabieży, mordów, aresztowań czy represji.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj