Około 230 tys. zł potrzeba na zakup nowego busa, który mógłby zastąpić wysłużony pojazd do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. Większość z tej kwoty zostanie pokryta przez PFRON, a na dorzucenie pozostałej części przez miasto zgodzili się radni.
O zakup nowego specjalistycznego samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych wystąpił organ prowadzący warsztatów – Ośrodek Matki Boskiej Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej. 

Pojazd ma spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zwiększyć komfort przewozu dla 16 osób. 

65 proc. wydatku sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast  80 tys. dołoży Knurów.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na ten cel była jedną z 15 przyjętych przez radnych podczas sesji 20 marca. W porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał, znalazły się również  punkty dotyczące sprawozdania prezydenta Knurowa z działalności pomiędzy sesjami.

(pik)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj