Najważniejsza nagroda miasta wręczona.
Laur Knurowa, największe wyróżnienie przyznawane przez miasto, w tym roku otrzymał ks. dr Piotr Larysz (kategoria „osoby indywidualne”) oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (kategoria „firmy i instytucje”). W imieniu szkoły statuetkę odebrała jej dyrektorka Grażyna Dąbrowska. Laury wręczali prezydent Adam Rams oraz przewodniczący rady miasta Tomasz Rzepa. 

Zacznijmy od laureata indywidualnego. 

Ksiądz Larysz to rybniczanin, który poświęcił się dla Knurowa. Katecheta z Technikum nr 1 Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, duszpasterz w knurowskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej, katecheta stały archidiecezji katowickiej, duchowy przewodnik harcerzy oraz kapelan Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, autor książek, m.in. o służbie wojskowej kleryków. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim, wstępując jednocześnie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie, kontynuując rodzinne tradycje, zaangażował się w ruch harcerski. W 2018 r. obronił pracę doktorską na wydziale teologicznym UŚ. 

Do knurowskiej parafii ksiądz Larysz trafił siedem lat temu, stając się jednocześnie prefektem ZS im. Paderewskiego. W latach 2014-2016 powołano go do sztabu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i został koordynatorem tej imprezy na terenie Knurowa, powiatu gliwickiego oraz archidiecezji katowickiej. 

Drugi laureat to instytucja, ZSZ nr 2, istniejąca od 75 lat placówka z górniczymi tradycjami. 

Początkowo działała jako Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy Kopalni „Knurów”, później Szkoła Przemysłowa Górnicza, Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, a obecny zespół tworzą technikum nr 2 (kształcące w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej), II LO (z klasą mundurową, ratownictwa medycznego, kosmetyki i wizażu) oraz Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia (uczą się tu przyszli fryzjerzy, kucharze, cukiernicy, a także przygotowywani do pracy w górnictwie mechanicy monterzy maszyn i urządzeń, ślusarze oraz elektrycy). 

– Laur Knurowa to nagroda dla całej naszej społeczności: uczniów, nauczycieli, absolwentów i moich poprzedników na stanowisku dyrektora. Stanowi podsumowanie 75 lat istnienia szkoły – powiedziała podczas uroczystości w knurowskim Kinie Scenie „Kultura” dyrektor Dąbrowska, dodając: – Mamy młodzież pełną pomysłów, chętną do działania, a kadrę pedagogiczną wspierającą, motywującą i do nauki, i innych przedsięwzięć w szkole czy środowisku lokalnym. 

Podczas uroczystości wręczania laurów uhonorowano także stypendystów prezydenta miasta Knurów. Wśród nich, za osiągnięcia naukowe, znalazł się Paweł Grudziądz z Technikum nr 1 w ZS im. Paderewskiego, finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Wyróżnieni uczniowie to również Aleksandra Izydorczyk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Jakub Malcherek z MSP 1.

(ms)

Laur Knurowa – coroczne najwyższe wyróżnienie miasta, przyznawane za wybitne działania rozsławiające Knurów lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach, jak gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport. Wyróżnieni to zawsze osoby fizyczne oraz instytucje, podmioty gospodarcze czy inne jednostki organizacyjne. Nagrodę ustanowiono w 1995 roku. 
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj