Na przedświątecznej sesji radni Knurowa przyjęli budżet na 2019 rok. Prognozy finansowe dla miasta są dobre. W porównaniu z rokiem wcześniejszym zaplanowano o 11,5 miliona złotych większe dochody i o 4,5 mln zł wyższe wydatki, przy czym  aż co trzecią  złotówkę zaplanowano na inwestycje.
Tegoroczne wpływy do kasy miasta oszacowano na 170,7 mln zł, zaś wydatki na  203,6 mln. Tym samym niedobór, wyrównany m.in. z wolnych środków oraz kredytów, wyniesie blisko 33 mln. 

W planie finansowym Knurowa na czoło wysunięto przedsięwzięcia inwestycyjne. Przy jego tworzeniu co do zasady przyjęto przeznaczenie środków z pożyczek wyłącznie na cele rozwojowe. Jak podkreślał przed przyjęciem uchwały prezydent Adam Rams, na inwestycje trafi 61 milionów złotych, czyli co trzecia wydatkowana złotówka. 

Do najważniejszych zadań należą projekty z dofinansowanie unijnym:  dokończenie budowy centrum przesiadkowego w Szczygłowicach oraz rozpoczęcie podobnego obiektu wraz z systemem ścieżek rowerowych przy ul. Szpitalnej (przystanek FOCH), rewitalizacja osiedla mieszkaniowego na III Kolonii (wniosek o dotację w trakcie rozpatrywania). 

Spora część przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczy poprawy układu drogowego. Na skrzyżowaniu ulicy Lignozy i Zwycięstwa w Szczygłowicach zaplanowano rondo, a na placu za OSP Knurów (w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z 1 Maja) drogę manewrową dla pojazdów straży, a także 41 ogólnodostępnych miejsc postojowych. 

Modernizacja czeka ulice Dywizjonu 303, Piłsudczyków II, Parkową, Kościelną, Mieszka I. Oprócz nowej nawierzchni i chodników na większości pojawią się miejsca parkingowe.

Wśród ważnych tegorocznych inwestycji należy również wymienić budowę hali sportowej przy alei Lipowej 12  w Knurowie, tężnię solankową w rejonie oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II, modernizację budynku SP 6 na potrzeby przedszkola, kontynuowanie prac przy odnowieniu stadionu przy ul. Dworcowej. Władze miasta na tej samej liście umieściły również wykonanie rzeźby św. Barbary.

Oprócz inwestycji środki z budżetu trafią na bieżące funkcjonowanie miasta, w tym wynagrodzenia urzędników i pracowników samorządowych oraz utrzymanie istniejącej infrastruktury (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

(pik)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj