W wydaniu m.in. o inicjatywie społeczników a także sukcesie studentów Politechniki Śląskiej.